ΜΙΔ: Υποβολή αιτήσεων μέχρι την Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019


Για το Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων/Δημόσια Διοίκηση

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) υπενθυμίζει τους ενδιαφερόμενους ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης για το Πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Δημόσια Διοίκηση 2019-2020 (βραδινής φοίτησης)είναι η Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019.

Στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια διευθυντική σταδιοδρομία.

Το Πρόγραμμα αποτελείται από 5 ενότητες και αρχίζει στις 5 Φεβρουαρίου 2019.  Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στα κτήρια του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) στη Λευκωσία, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 5:00μ.μ. μέχρι τις 9:00μ.μ.  Τα δίδακτρα του Προγράμματος είναι €3.426 και καταβάλλονται σε δόσεις ανά ενότητα. Επισημαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα για φοιτητική χορηγία (βάσει εισοδηματικών κριτηρίων) με μέγιστο ποσό €2.565.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν πτυχιούχοι οποιουδήποτε κλάδου που απασχολούνται στον ιδιωτικό και στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν επίσης και άνεργοι πτυχιούχοι που έχουν απολέσει την εργασία τους.

Για την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΜΙΔ: www.mim.ac.cy ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται στον Προϊστάμενο του ΜΙΔ κ. Κυπριανό (Άκη) Νικολαΐδη (22806117, [email protected]) ή στη Λειτουργό του ΜΙΔ κ. Έλενα Χριστοδουλίδου (22806106, [email protected])

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


193