ΜΙΜ: Πρόγραμμα ΜΒΑ για νέους πτυχιούχους


Το Mediterranean Institute of Management (ΜΙM) ανακοινώνει την προκήρυξη του Προγράμματος ΜΒΑ 2017-2018 πλήρους φοίτησης, στην Αγγλική γλώσσα.  Το ΜΙM είναι Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αποτελεί την πρώτη Σχολή Διοίκησης στην Κύπρο.

Στόχος του Προγράμματος ΜΒΑ είναι να προσφέρει στους νέους πτυχιούχους τόσο ακαδημαϊκή μόρφωση σε επίκαιρα θέματα Διεύθυνσης, όσο και την ευκαιρία να αναπτύξουν επαγγελματικές διευθυντικές δεξιότητες στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας της Κύπρου μέσω πρακτικής κατάρτισης (internship) σε διάφορες επιχειρήσεις / οργανισμούς / κυβερνητικά τμήματα, καθιστώντας τους έτσι περισσότερο ελκυστικούς προς δυνητικούς εργοδότες.

Το Πρόγραμμα είναι δομημένο σε τρία τρίμηνα και αρχίζει τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 και ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο του 2018.  Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα είναι 40. Τα δίδακτρα του Προγράμματος είναι €3.426 με δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας και καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις ανά τρίμηνο.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν πτυχιούχοι οποιουδήποτε κλάδου. Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση στο Πρόγραμμα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΜΙM: www.mim.ac.cy το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017.

Για αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι την 28η Ιουνίου 2017, η γραπτή εξέταση για εισδοχή στο Πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου 2017. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι την 4η Σεπτεμβρίου 2017 η γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2017.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Προϊστάμενο του ΜΙΜ, κ. Άκη Νικολαΐδη, τηλ. 22806117 και ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στη Λειτουργό του ΜΙΜ, κ. Έλενα Χριστοδουλίδου τηλ. 22806106 και ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


62