ΜΙΜ: Πρόγραμμα ΜΒΑ για νέους πτυχιούχους


Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2017

Το Mediterranean Institute of Management (ΜΙM) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους νέους πτυχιούχους ότι οι αιτήσεις για το διεθνές αναγνωρισμένο Πρόγραμμα ΜΒΑ 2017-2018 θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2017. Η δε γραπτή εξέταση για εισδοχή στο Πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2017.

Στόχος του αγγλόφωνου, πλήρους φοίτησης Προγράμματος ΜΒΑ του ΜΙM είναι να προσφέρει στους νέους πτυχιούχους τόσο ακαδημαϊκή μόρφωση σε επίκαιρα θέματα Διεύθυνσης όσο και την ευκαιρία να αναπτύξουν επαγγελματικές διευθυντικές δεξιότητες στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας της Κύπρου, μέσω πρακτικής κατάρτισης (internship) σε διάφορες επιχειρήσεις / οργανισμούς / κυβερνητικά τμήματα, καθιστώντας τους έτσι περισσότερο ελκυστικούς προς δυνητικούς εργοδότες.

Το Πρόγραμμα είναι δομημένο σε τρία τρίμηνα.  Αρχίζει τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 και ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο του 2018. Τα δίδακτρα του Προγράμματος είναι €3.426 με δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας και καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις ανά τρίμηνο.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν πτυχιούχοι οποιουδήποτε κλάδου. Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση στο Πρόγραμμα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΜΙΜ: www.mim.ac.cy

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Προϊστάμενο του ΜΙΜ, κ. Άκη Νικολαΐδη, τηλ. 22806117 και ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στη Λειτουργό του ΜΙΜ, κ. Έλενα Χριστοδουλίδου τηλ. 22806106 και ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


62