Μήνυμα Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής περιόδου


   Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής περιόδου απευθύνει στους εκπαιδευτικούς και μαθητές το ακόλουθο μήνυμα:  

    Αγαπητά µου παιδιά,

   Είµαι σίγουρος ότι αυτή την ώρα τα συναισθήµατά σας είναι ανάµεικτα. Αφήνετε πίσω την περίοδο των διακοπών και της ξεκούρασης και αναλαµβάνετε ένα πεδίο δράσης που απαιτεί συγκέντρωση, προσοχή και προετοιµασία. Αυτή, όµως, είναι η φυσική πορεία της ζωής. Ενόσω είναι κανείς νέος να µορφώνεται. Λύστε, λοιπόν, τους κάβους και ξανοιχτείτε στο θαυµαστό και υπέροχο κόσµο των γνώσεων και των εµπειριών που θα αποκτήσετε στη διάρκεια και αυτής της χρονιάς.

Το σχολείο δεν είναι µόνο ένας χώρος στον οποίο παρέχεται οργανωµένη εκπαίδευση.    Είναι και µια µεγάλη κοινωνική οµάδα την οποία αποτελούν κυρίως τα πρόσωπα των συµµαθητών σας. Μέσα από την επαφή σας µε αυτούς θα σας δοθούν ευκαιρίες να αποκτήσετε κοινωνικές δεξιότητες, να ενισχύσετε την αυτοπεποίθησή σας, να συνάψετε νέες σχέσεις που θα σηµαδέψουν τη ζωή σας. Βαδίστε µε ειλικρίνεια και καλή διάθεση αυτό το στάδιο που αρχίζει τώρα. Ανακαλύψτε νέους φίλους, προβάλετε το γνήσιο ενδιαφέρον σας για αυτούς, επενδύστε στις εποικοδοµητικές συναναστροφές µε τους συνοµηλίκους σας. Να είστε ανεκτικοί στη διαφορετικότητα και να µην απορρίπτετε κανένα. Η άσκηση βίας και η περιφρόνηση κάθε είδους έναντι συµµαθητών σας, δυναµιτίζει το υγιές σχολικό περιβάλλον και υποβιβάζει τον άνθρωπο που είναι πλασµένος κατ’ εικόνα και οµοίωση Θεού.

   Παιδιά µου,

   Όπως ένα πλοίο όταν σηκώνει άγκυρα, βάζει πορεία πλεύσης για συγκεκριµένο προορισµό και κατευθύνεται προς αυτόν, παρόµοια θα πρέπει να κινείται και η δική σας 2 ζωή. Πέρα από τις γνώσεις και τα άλλα εφόδια που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε στη µετέπειτα σταδιοδροµία σας, σταθερός στόχος σας θα πρέπει να είναι να πλησιάσετε το Χριστό για να πετύχετε ό,τι βαθύτατα επιθυµεί η ψυχή σας: τη χαρά, τη γαλήνη, την αξιοπρέπεια της ύπαρξης. Η πορεία για επιτυχία αυτού του στόχου, συντελείται µε το φωτισµό της χάρης του Θεού. Απαιτεί, όµως, καθηµερινό αγώνα και προσωπική προσπάθεια.

   Πρότυπα ενός τέτοιου τρόπου ζωής είναι οι άγιοί µας µε το θαυµαστό τους βίο. Επικαλεσθείτε τη βοήθειά τους και ζητείστε τη µεσιτεία τους. Μιµηθείτε τις πράξεις τους και ακολουθείστε το παράδειγµά τους. Έτσι θα εξασφαλίσετε σταθερότητα στη ζωή σας σε µια εποχή σύγχυσης και αβεβαιότητας σαν αυτή που διανύουµε. Τα µυστήρια της Εκκλησίας µας είναι τα µέσα µε τα οποία µπορείτε να αντλήσετε δύναµη στον αγώνα σας. Η συνειδητή συµµετοχή σ’ αυτά παρέχει στον άνθρωπο τη χάρη του Αγίου Πνεύµατος. ∆ίπλα σας ως καθοδηγητές πρόθυµοι να σας οδηγήσουν στο δρόµο του Θεού είναι οι ιερείς των ενοριών από τις οποίες προέρχεστε. Ενταχθείτε στις κατηχητικές συνάξεις και δώστε ευκαιρίες στον εαυτό σας για µια πνευµατική συναναστροφή µε άλλους νέους που αγωνίζονται τον «καλόν αγώνα της πίστεως». Πρόσθετα για να βοηθηθείτε ακόµη περισσότερο αξιοποιείστε το µάθηµα των θρησκευτικών. Συζητείστε γόνιµα στην τάξη, αναζητείστε µε τους καθηγητές σας το βάθος της πνευµατικής πίστης και ζωής.

    Παράλληλα ως µέλισσες αξιοποιείστε και κάθε άλλο στοιχείο που προσφέρεται µέσα από τα µαθήµατα και συµβάλλει θετικά στην αγωγή της προσωπικότητάς σας. Έτσι σιγά- σιγά θα αναδεικνύεστε ως πνευµατικοί άνθρωποι που αναζητούν να φθάσουν στην τελειότητα, µέτρο της οποίας είναι ο Χριστός. Μη ξεχνάτε ότι αυτή η ηλικία που διανύετε είναι ευόλισθη. Πολλοί οι πειρασµοί που παραµονεύουν∙ να χάσει κανείς τον έλεγχο του εαυτού του, να αφεθεί στα πάθη και τις αδυναµίες του, να λοξοδροµήσει από τον προορισµό του να γίνει άνθρωπος κοσµηµένος µε τη χάρη του Αγίου Πνεύµατος.

     Παιδιά µου, αποφύγετε αυτές τις υποχωρήσεις. Μην παρασυρθείτε από κάθε τι που µοιάζει δελεαστικό αλλά στο βάθος αποτελεί σοβαρό κίνδυνο. Αντισταθείτε σε κάθε τι το πονηρό που θέλει να σας υποδουλώσει µε ζυγό 3 δουλείας. Μόνο έτσι θα κρατήσετε την ελευθερία του προσώπου σας και θα χαρείτε τη ζωή που σας έδωσε ο ∆ηµιουργός Θεός. Στις αρχές κιόλας της καινούριας χρονιάς η σκέψη µας στρέφεται και προς τους εγκλωβισµένους µαθητές του Γυµνασίου Ριζοκαρπάσου που φυλάγουν Θερµοπύλες. Τους σφίγγουµε το χέρι µε τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσουν τον καθηµερινό τους αγώνα που είναι συµβολικός για όλους µας και ιδιαίτερα για σας τους νέους. Η ελπίδα µας είναι σύντοµα να δικαιωθούν οι προσδοκίες όλου του λαού και η σκλαβωµένη πατρίδα µας να απαλλαγεί από κάθε είδους κατοχή ξένων δυνάµεων.

     Αγαπητοί µας εκπαιδευτικοί,

    Εκφράζουµε τον εγκάρδιο χαιρετισµό της αγάπης µας και της βαθύτατης εκτίµησής µας στο υψηλό έργο της παιδείας που επιτελείτε και το οποίο θεωρούµε ως σηµείο αναφοράς για ένα καλύτερο αύριο σε όλους τους τοµείς της ζωής. Σας ευχόµαστε να έχετε την υποµονή και την επιµονή να µυήσετε τους µαθητές σας στο ταξίδι, αυτό, που ξεκινά σήµερα.

     Αγαπητά µου παιδιά, στο ταξίδι αναζήτησης, που ξεκινάει από σήµερα, εύχοµαι και να έχετε καλό δρόµο. Η ευλογία του Θεού να σας συνοδεύει και να σας ενισχύει «εις παν έργον αγαθόν».

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, 7 Σεπτεµβρίου 2017.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


825