Μνημονιακά νομοσχέδια εξέτασε εκτάκτως η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής


Η Επιτροπή Οικονομικών εξέτασεχθες ήμερα στο πλαίσιο έκτακτης συνεδρίας μια σειρά νομοσχεδίων που κατέθεσε με τη μορφή του κατεπείγοντος η Κυβέρνηση και θα τεθούν για ψήφιση στην σημερινή σύνοδο της Ολομέλειας της Βουλής.  Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νικόλας Παπαδόπουλος, τα νομοσχέδια αφορούν υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας που πηγάζουν από το Μνημόνιο.

Το πρώτο νομοσχέδιο, το οποίο συζήτησε σήμερα η Επιτροπή αφορά τη σύσταση της λειτουργίας του ενιαίου φορέα εξώδικης επίλυσης διαφορών χρηματοοικονομικής φύσεως και προνοεί τη συμπερίληψη των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων στη διαδικασία διαμεσολάβησης, η οποία έχει καθοριστεί με νομοθεσία που ψήφισε ήδη η Βουλή.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως επειδή υπάρχουν επιμέρους ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν με την Τρόικα, αποφασίστηκε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν θα τεθεί αύριο για ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής και ενδεχομένως να επανέλθει σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το δεύτερο νομοσχέδιο αφορά τις εξουσίες της Κεντρικής Τράπεζας σε σχέση με τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα. Όπως εξήγησε ο Νικόλας Παπαδόπουλος, όταν διαπιστωθεί πως έχει πληγεί με οποιονδήποτε τρόπο η κεφαλαιακή επάρκεια συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, τότε θα δύναται η ΚΤ να εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες για τη λήψη μέτρων από τον Έφορο Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών για βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Ο κ. Παπαδόπουλος διευκρίνισε ότι αυτή η διαδικασία δεν πρέπει να συγχέεται με τη διαδικασία της εξυγίανσης, την αρμοδιότητα της οποίας εξακολουθεί να διατηρεί ο Υπουργός Οικονομικών και η ΚΤ.

Το τρίτο νομοσχέδιο που εξετάστηκε σήμερα αφορά τη φορολογία των ακινήτων, όπου, όπως είπε, ο κ. Παπαδόπουλος, θα δοθεί παράταση στην πληρωμή της σχετικής φορολογίας μέχρι την 15η Νοεμβρίου αντί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου που ήταν η προθεσμία. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εξέφρασε ανησυχία για το γεγονός ότι καθώς η φορολογική βάση έχει διευρυνθεί δραματικά και από εκεί που πριν θα πλήρωναν τον φόρο 7.000 φορολογούμενοι τώρα θα φορολογηθούν 400.000, ενδεχομένως ο κόσμος να μην έχει ενημερωθεί για τις νέες φορολογικές του υποχρεώσεις.

«Εμείς αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης όχι μόνο για τις σχετικές διατάξεις του νόμου αλλά και τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν για να διαπιστώσουν τις υποχρεώσεις τους», είπε και εξέφρασε την ελπίδα ότι στο διάστημα που ακολουθεί θα υπάρξει εκστρατεία ενημέρωσης έτσι ώστε ο κόσμος να ενημερωθεί.

Η Επιτροπή εξέτασε επίσης τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμο, ο οποίος, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποτελεί ένα μέτρο στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς προνοεί μείωση του προστίμου για μη έγκαιρη καταβολή του ΦΠΑ για το 2013 από 10% σε 5% και παράλληλα κατάργηση των επιβαρύνσεων για την περίοδο που οι τράπεζες παρέμεναν κλειστές. «Αυτό το μέτρο είναι μεν θετικό, αλλά προσωπικά θεωρώ ότι θα έπρεπε να πάμε παραπέρα γιατί είναι περισσότερη στήριξη που χρειάζονται αυτή τη στιγμή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα έπρεπε να είχε δοθεί η δυνατότητα αναστολής πληρωμής του ΦΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις συγκεκριμένου μεγέθους τουλάχιστο για ένα χρόνο», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τέλος τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποιητικό) Νόμο, ο κ. Παπαδόπουλος εξήγησε ότι σκοπός είναι να βελτιωθεί η δυνατότητα αξιοποίησης του προσωπικού της Δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς θα τερματιστούν οι χρονικοί περιορισμοί που σήμερα εφαρμόζονται σε περίπτωση αποσπάσεων.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Πρόδρομος Προδρόμου χαιρέτισε την κατάργηση των επιβαρύνσεων για μη έγκαιρη καταβολή του ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις για την περίοδο που οι τράπεζες ήταν κλειστές ή υπολειτουργούσαν λόγω των περιοριστικών μέτρων και τη μείωση του προστίμου από 10% σε 5%, λέγοντας ότι αυτό ήταν αυτό είναι το ελάχιστο που έπρεπε να κάνει το κράτος για να μην τιμωρηθούν άδικα οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς.

Εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για το νομοσχέδιο που έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και με το οποίο, όπως είπε, θα δοθεί ανάσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά την καταβολή του ΦΠΑ. «Δική μας άποψη είναι ότι στο μηχανισμό είσπραξης του ΦΠΑ ήρθε καιρός να εξετάσουμε το ενδεχόμενο αυτόματων πληρωμών μέσω ενός συστήματος ανάλογου αυτού που ισχύει στο υπόλοιπο τραπεζιτικό σύστημα με τις πιστωτικές κάρτες», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά την καταβολή του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας ο κ. Προδρόμου είπε ότι ζητήθηκε από το ΤΕΠ όπως κοινοποιήσει το συντομότερο τις διατάξεις που ισχύουν έτσι ώστε να ενημερωθεί σωστά το κοινό. Χαρακτήρισε παράλληλα θετικό το γεγονός ότι το ΤΕΠ διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή όλα εκείνα τα στοιχεία της τράπεζας δεδομένων του Κτηματολογίου και επομένως θα μπορεί αυτόματα να διαπιστώνει την ακρίβεια των δηλώσεων που θα υποβάλλουν οι φορολογούμενοι.

Ανέφερε ακόμη ότι σύντομα το ΤΕΠ θα διαθέτει δυνατότητα υποβολής των στοιχείων ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του.

Αναφέρθηκε τέλος ότι με το νομοσχέδιο για τη Δημόσια Υπηρεσία, ουσιαστικά θα μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως η εναλλαξιμότητα στη Δημόσια Υπηρεσία και αναμένεται πλέον από τους Υπουργούς και τις Διευθύνσεις των Υπουργείων να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό αυτή τη δυνατότητα για εξοικονομήσεις.

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


75