Μόνο τρία ιδιωτικά Πανεπιστήμια έχουν εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει πως αυτή τη στιγμή λειτουργούν στην Κύπρο πέντε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, τα οποία αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ), με βάση των Περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων Νόμο 109(1)/2005.

Τα πιο κάτω Πανεπιστήμια είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πανεπιστημίων που τηρεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Τα πανεπιστήμια που λειτουργούν με άδεια είναι: Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο  Frederick και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας έχουν εξασφαλίσει το Πανεπιστήμιο Νεάπολις και το University of Central Lancashire- Cyprus
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


937