Μπολόνια: Δημιουργούνται 4 Ομάδες Εργασίας για υλοποίηση των αποφάσεων του Βουκουρεστίου


Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η συνάντηση αποτελεί συνέχεια της Υπουργικής Συνόδου των χωρών που συμμετέχουν στη Διαδικασία της Μπολόνια για την Ανώτερη Εκπαίδευση και του Φόρουμ Πολιτικής της Μπολόνια, που πραγματοποιήθηκαν στο Βουκουρέστι στις 26-27 Απριλίου 2012. Οι προτεραιότητες της Υπουργικής Συνόδου που αναφέρονται στο Υπουργικό Ανακοινωθέν του Βουκουρεστίου αφορούν τη δέσμευση για προώθηση των στόχων της Διαδικασίας της Μπολόνια μέχρι το 2020 και ειδικότερα την παροχή ποιοτικής ανώτερης εκπαίδευσης για όλους, την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων και την ενδυνάμωση της κινητικότητας ως μέσου για βελτίωση της μάθησης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε σε βάθος και οριστικοποιήθηκε το Σχέδιο Δράσης (Work Plan), που προτάθηκε αρχικά στη Συνάντηση του Συμβουλίου του Bologna FollowUp Group στο Σεράγεβο της Βοσνίας στις 31 Μαΐου 2012, για υλοποίηση των αποφάσεων της Υπουργικής Διάσκεψης του Βουκουρεστίου. Μετά από εισηγήσεις και προτάσεις εκπροσώπων των κρατών μελών του Bologna FollowUp Group, οριστικοποιήθηκε το τελικό Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2012-2015.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης, δημιουργούνται τέσσερις Ομάδες Εργασίας για προώθηση και υλοποίηση των αποφάσεων και των προτεραιοτήτων της Υπουργικής Διάσκεψης του Βουκουρεστίου.

  1. Ομάδα παρακολούθησης της εφαρμογής της Διαδικασίας της Μπολόνια
  2. Ομάδα για θέματα πλαισίων προσόντων, αναγνώρισης, διασφάλισης ποιότητας και διαφάνειας
  3. Ομάδα για την Κοινωνική Διάσταση και τη Δια Βίου μάθηση και
  4. Ομάδα για την κινητικότητα και τη διεθνοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης (EXAE).  

Οι ομάδες αυτές εξουσιοδοτήθηκαν να συγκροτούν υπό-ομάδες εργασίας και δίκτυα καθώς επίσης και να οργανώνουν σεμινάρια, για την υλοποίηση των όρων εντολής τους.

Οι 86 σύνεδροι προέρχονταν από χώρες-μέλη του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης (EXAE), από τη Γραμματεία της Ομάδας Παρακολούθησης της Διαδικασίας της Μπολόνια, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και από διάφορους άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Τη συνάντηση χαιρέτησε ο έντιμος Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γιώργος Δημοσθένους και τίμησε με την παρουσία της η αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας της Αρμενίας Ms Karine Harutyunyan.  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


168