Νέα εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας της Ελλάδας για την απαλλαγή μαθητών από τα Θρησκευτικά


ΑΘΗΝΑ- Με νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας που στάλθηκε την Τρίτη το πρωί (πριν την ανάληψη καθηκόντων της νέας Κυβέρνησης)  σε όλες τις αρμόδιες Διευθύνσεις ορίζονται οι προϋποθέσεις απαλλαγής των μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986,  του ίδιου του μαθητή (αν είναι ενήλικος) ή και των δύο γονέων του (αν είναι ανήλικος), στην οποία θα αναφέρεται ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και εξ αυτού επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύματος στο οποίο ανήκει, εκτός αν το επιθυμεί.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter25