Νέα έντυπα αίτησης για το Επίδομα Τέκνου και τη Φοιτητική Χορηγία


Όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για το επίδομα τέκνου ή/και για τη φοιτητική χορηγία με βάση το προηγούμενο έντυπο, δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση ξανά με το νέο έντυπο. Επίσης, όσοι βρίσκονται στη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής αίτησης με το προηγούμενο έντυπο μπορούν αν το επιθυμούν να το υποβάλουν.

Το νέο έντυπο είναι διαθέσιμο από τα γραφεία της Υπηρεσίας, το Γραφείο Εξυπηρέτησης στο Υπουργείο Οικονομικών, τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών www.mof.gov.cy.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1037