Νέα προγράμματα από τη Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου. Έναρξη περιόδου υποβολής αιτήσεων για 2015-16


H Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου (ΣΜΙΚ) του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), αναγγέλλει την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για φοίτηση στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Προσθήκη Νέων Καινοτόμων Προγραμμάτων Σπουδών

Χτίζοντας  απάνω  στη  συσσωρευμένη  εμπειρία  του  Ινστιτούτου  Νευρολογίας  και Γενετικής Κύπρου στους τομείς της νευρολογίας, γενετικής και βιοϊατρικών επιστημών, η μεταπτυχιακή   σχολή   του   Ινστιτούτου,   Σχολή   Μοριακής   Ιατρικής   Κύπρου,   έχει προσθέσει  3  νέα  προγράμματα  σπουδών,  προσφέροντας  συνολικά  7  μεταπτυχιακά προγράμματα.

Τα  μεταπτυχιακά  προγράμματα  Μάστερ  (MSc)  προσφέρονται  στους  ακόλουθους κλάδους: Ιατρική Γενετική, Μοριακή Ιατρική, Νευροεπιστήμες και Βιοϊατρική ‘Έρευνα. Τα  προγράμματα  χαρακτηρίζονται  ως  εντατικά,  με  διάρκεια  12  μηνών.  Εντός  του διαστήματος αυτού, οι φοιτητές ενσωματώνονται αμέσως στις ερευνητικές ομάδες του Ινστιτούτου   Νευρολογίας  και  Γενετικής  Κύπρου  και  παράλληλα   παρακολουθούν διαλέξεις μαθημάτων κοινού κορμού και μαθημάτων επιλογής.

Τα  διδακτορικά  προγράμματα  (PhD)  προσφέρονται  στους  ακόλουθους  κλάδους: Ιατρική  Γενετική,  Μοριακή  Ιατρική  και  Νευροεπιστήμες.  Οι  διδακτορικοί  φοιτητές έχουν   την   ευκαιρία   να   παρακολουθήσουν   μαθήματα   του   τομέα   του   κάθε προγράμματος, όπως επίσης και μαθήματα επιλογής. Ο στόχος είναι να αποκτήσουν τη θεωρητική γνώση του προγράμματος που επέλεξαν πριν προχωρήσουν στο ερευνητικό τους πρόγραμμα. Η ερευνητική διατριβή των διδακτορικών φοιτητών εκπονείται στα εργαστήρια  του  Ινστιτούτου  Νευρολογίας  και  Γενετικής  Κύπρου.  Η  διάρκεια  της διδακτορικής φοίτησης   είναι 4 χρόνια. Τα προγράμματα προσφέρονται στην Αγγλική γλώσσα.

Οι    ενδιαφερόμενοι    καλούνται    να    επισκεφθούν    την    ιστοσελίδα    της    Σχολής www.cing.ac.cy/csmm/   για όλες τις σχετικές πληροφορίες και για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων. Αιτήσεις γίνονται αποδεκτές μέχρι την Πέμπτη 30η  Απριλίου 2015.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


136