Νέα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού


Για πρώτη φορά λειτουργεί στην Κύπρο καινοτόμο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με ενσωμάτωση τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας.

Το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.) της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του το 2004 έχει αναπτύξει σημαντική δράση σε τρεις άξονες: την περιβαλλοντική εκπαίδευση, ενημέρωση και έρευνα.

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2014-2015, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. δημιούργησε και παρέχει ΔΩΡΕΑΝ 12 Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Π.Ε), με σκοπό τη διαμόρφωση κριτικά εγγράμματων και ευαισθητοποιημένων πολιτών, καθώς και καταρτισμένων εκπαιδευτικών για θέματα που έχουν ως κεντρικό άξονα μελέτης το περιβάλλον.

Τα Π.Π.Ε. του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που να ενθαρρύνουν τη συμμετοχική βιωματική μάθηση και ενεργό εμπλοκή των μαθητών μέσω της διερεύνησης με στόχο τη σφαιρικότερη κατανόηση των περιβαλλοντικών θεμάτων. Επιπρόσθετα, είναι ευέλικτα σχεδιασμένα και διαφοροποιημένα ανάλογα με την ηλικία, τις δεξιότητες και το γνωστικό επίπεδο των μαθητών/τριών που συμμετέχουν.

Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις των Π.Π.Ε. στηρίζονται στη φιλοσοφία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Αειφορία καθώς και στις αρχές διερεύνησης των Φυσικών Επιστημών. Επίσης, η ιδέα της εκπαίδευσης για την αειφορία βασίζεται στη φιλοσοφία που διέπει τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 2010).

Το Πρότυπο Εκπαιδευτικό Υλικό για καθένα από τα Π.Π.Ε. αξιολογείται και αναδιαμορφώνεται κάθε χρόνο με σκοπό την ερευνητική του εγκυροποίηση, ώστε να προωθεί την εννοιολογική κατανόηση σε συνδυασμό με την καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης, δεξιοτήτων συλλογισμού και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης.

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2014-2015 το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. παρέχει την ευκαιρία συμμετοχής των σχολείων Νέο Πρόγραμμα«Σχολικοί Λαχανόκηποι: Σκέφτομαι – Συνεργάζομαι – Δρω», το οποίο έχει δημιουργηθεί από την Ερευνητική ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Από το πρόγραμμα αυτό έχουν επιλεγεί συγκεκριμένες δράσεις και εκπαιδευτικές ιδέες, που προσαρμόστηκαν με τρόπο που να ανταποκρίνονται στις συνθήκες του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. Στόχος του προγράμματος είναι η διερεύνηση επιμέρους θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία του λαχανόκηπου και κατ' επέκταση η εμπλοκή των μαθητών/τριών για την επέκταση και φροντίδα του λαχανόκηπου. Επιπρόσθετα, τη φετινή χρονιά το ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.εφαρμόζει και προσφέρει στους μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς το Νέο Πρόγραμμα «Ιχνηλάτες: Μυστήριο στη Λίμνη», το οποίο αποτελεί μια καινοτόμο εφαρμογήεπαυξημένης πραγματικότητας και έχει αναπτυχθεί στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του προγράμματος οι μαθητές αλληλεπιδρούν με το φυσικό περιβάλλον με επιτόπιες μελέτες μέσω της τεχνολογίας και συγκεκριμένα με τη χρήση των Tablets, τα οποία είναι εξοπλισμένα με το σύστημα GPS. Η εφαρμογή αυτή ενεργοποιεί δεδομένα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική διερεύνηση ανάλογα με τη γεωγραφική θέση που βρίσκεται ο κάθε χρήστης. Έτσι, οι μαθητές παρακινούνται να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες από το φυσικό περιβάλλον με στόχο την επίλυση του προβλήματος που τίθεται από την αρχή.

Τα Π.Π.Ε. του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. που εφαρμόζονται από το 2004με τησυμμετοχή άνω των 32,000μαθητών/τριών και εκατοντάδων εκπαιδευτικών είναι:

 • Οι Φύλακες της Γης
 • Ο κόσμος της Ακτής
 • Ανακύκλωση 5R – Αειφόρος Κατανάλωση
 • Βιοποικιλότητα: η ποικιλότητα της ζωής
 • Στη χώρα των Αλυκών
 • Τα μυστικά της Λίμνης
 • Παραδοσιακές χρήσεις των φυτών της Κύπρου
 • Οικοσυστήματα της Χερσονήσου Ακρωτηρίου
 • Χλωρίδα, εξερεύνηση των φυτών
 • Πανίδα της Χερσονήσου Ακρωτηρίου
 • Βιολογία Α', Β', Γ' Γυμνασίου – Εργασία Πεδίου στο ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.

Νέα Προγράμματα:

 • Ιχνηλάτες: Μυστήριο στη Λίμνη (Π.Π.Ε. με τη χρήση τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας)
 • Σχολικοί Λαχανόκηποι: Σκέφτομαι – Συνεργάζομαι – Δρω

Τα Π.Π.Ε. του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. εφαρμόζονται από το 2004 με τη συμμετοχή πάνω από32,000μαθητών/τριών και εκατοντάδων εκπαιδευτικών.

Αναγνώριση της προσφοράς του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. στο τομέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι και η βράβευση του με το Παγκύπριο Βραβείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2010, μια αναγνώριση η οποία αποτελεί δέσμευση για ακόμη μεγαλύτερη προσφορά και έργο, όσο αφορά την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων του τόπου μας.

Στον Οδηγό Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2014-2015 θα βρείτε λεπτομέρειες για όλα τα προγράμματα του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.

Αποστείλετε τη Δήλωση Συμμετοχής σας το συντομότερο. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. www.kykpee.org

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


143