Νέα πρόσκληση ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις για πρόσληψη νέων άνεργων πτυχιούχων


Σε νέα πρόσκληση για υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος και αίτησης από επιχειρήσεις/ οργανισμούς για συμμετοχή στο Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας προχώρησε σήμερα η ΑνΑΔ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους πτυχιούχους για βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς να αξιοποιήσουν προσοντούχο δυναμικό.

Οι πτυχιούχοι, αναφέρεται, θα τοποθετούνται σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς, σε θέσεις που είναι συναφείς με τα προσόντα τους, με στόχο την απόκτηση εργασιακής πείρας για περίοδο 6 μηνών.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης θα καταβάλλεται στους άνεργους από την ΑνΑΔ επίδομα κατάρτισης ύψους €125 την εβδομάδα. Πρόσθετα, θα καταβάλλονται εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Η τοποθέτηση δεν αποτελεί εργοδότηση του πτυχιούχου από την επιχείρηση/ οργανισμό και δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή από την επιχείρηση/ οργανισμό, σημειώνεται.

Στο Σχέδιο, αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας, μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις/οργανισμοί του Δημοσίου και Ημικρατικού τομέα, Δήμοι, ιδιωτικές επιχειρήσεις και Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί που ασκούν δραστηριότητες σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδότες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μπορούν να αξιοποιήσουν παραγωγικά άνεργο νέο πτυχιούχο οποιασδήποτε ειδικότητας ο οποίος έχει ήδη υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο της προηγούμενης πρόσκλησης της ΑνΑΔ που έληξε στις 24 Μαΐου 2013. Σημειώνεται ότι προτεραιότητα θα δοθεί στην τοποθέτηση πτυχιούχων στις ειδικότητες των ανθρωπιστικών σπουδών, παιδαγωγικών και κοινωνικών επιστημών.

Λεπτομέρειες στο πιο κάτω έγγραφο:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

36