Νέα πρόταση Λουκαίδη για τις μονάδες αντικαταστατών και συμβασιούχων


Η πρόταση αφορά την κατάργηση οροφής στην πίστωση μονάδων για τους αντικαταστάτες που σήμερα είναι καθορισμένη στους 18 μήνες. Όσον αφορά την κατάργηση της οροφής υπάρχει ομοφωνία και δεν τίθεται θέμα να μην τροποποιηθεί ο νόμος.

Το πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι με ποιο τρόπο, θ’ αποφευχθεί το ενδεχόμενο, με την πάροδο του χρόνου, οι αντικαταστάτες να μην υπερτερούν των συμβασιούχων σε μονάδες. Χθες ο Γιώργος Λουκαίδης κατέθεσε στην Επιτροπή Παιδείας την ακόλουθη πρόσθεση στην πρόταση για να λυθεί το κενό. "Νοείται ότι η συνολική πίστωση σε μονάδες, δεν δύναται να υπερβαίνει το γινόμενο των σχολικών ετών που εργάζεται κάποιος ως αντικαταστάτης, επί της μισής μονάδας".

 Στην ολιγόλεπτη συζήτηση που ακολούθησε ακούστηκαν μαθηματικές πράξεις και ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας Νίκος Τορναρίτης διέκοψε τη συνεδρία λέγοντας ότι για τις πράξεις της άλγεβρας χρειάζεται Άισταϊν. Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέλαβε να μελετήσει την πρόταση και να επανέλθει.  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


318