Νέες χρεώσεις της Λαϊκής στους λογαριασμούς των πελατών της σε ξένο νόμισμα


  Η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd ενημερώνει το κοινό  για την απόφασή της να προχωρήσει σε ευθυγράμμιση των χρεώσεων στους λογαριασμούς  των πελατών της σε ξένο νόμισμα (κατηγορίας 32 και 36)  με ότι ισχύει και για τρεχούμενους λογαριασμούς σε Ευρώ.

Ως εκ τούτου, από τις 08.05.2013 θα χρεώνει  τους τρεχούμενους  λογαριασμούς  σε ξένο νόμισμα  με τα πιο κάτω έξοδα (Ledger Fees):

Ευρώ 0,10 ανά χρεωστική πράξη (εξαιρουμένων των Εντολών Πληρωμής Standing Orders, Direct Debits, Laiki eBank και Καρτών), όταν το μέσο υπόλοιπο είναι χαμηλότερο από €2000 το μήνα. Η ελάχιστη χρέωση θα είναι €1 το μήνα, με μέγιστο ποσό χρέωσης €40 το τρίμηνο.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


115