Νέο βιβλίο του Σταύρου Ζένιου: Πολιτική μεταρρύθμιση για μια δημιουργική Κύπρο


Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου: «Αυτό που καταφέρνει ο συγγραφέας του βιβλίου, είναι να βλέπει μπροστά, προς το μέλλον της χώρας αντί να κολλάει στο παρελθόν. Μελετά το παρελθόν αλλά σχεδιάζει για το μέλλον για να φθάσει στο κύριο μήνυμα. Στόχος του είναι πώς να αρχίσουμε μια διαδικασία μετασχηματισμού της πολιτικής ζωής της χώρας που να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που μας προσφέρει η αρχή του 21ου αιώνα. Το κύριο μήνυμα της δημιουργικής Κύπρου είναι η επιδίωξη της σύνθεσης που στηρίζεται σε αξίες και επιτυγχάνεται με θεσμούς. Πρόκειται για ένα μήνυμα για εθνική συναίνεση γύρω από τις προκλήσεις.

Η πρόταση της δημιουργικής Κύπρου θεμελιώνεται σε αξίες και ασύνηθες για ένα βιβλίο πολιτικής— αρχίζει με συζήτηση για τις αξίες. Εντοπίζει εκείνες αξίες θα μας δώσουν δύναμη για να αποτολμήσουμε τις γενναίες μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα στο μεταίχμιο που βρίσκεται. Το βιβλίο ακολούθως αναλύει τις αναγκαίες τομές για τον εκσυγχρονισμό του κράτους και τη βελτίωση του ημιδημόσιου τομέα, για δίκαιη και αειφόρο οικονομική οργάνωση, για εξορθολογισμό της πολιτικής διαδικασίας. Δίνει μια διαφορετική ευρωπαϊκή προσέγγιση που αντιμετωπίζει το εθνικό θέμα με το απαραίτητο ιστορικό βάθος, δημιουργώντας νέες προοπτικές, ενώ παράλληλα συζητά και θέματα γεωπολιτικής και φυσικού αερίου».

 

 

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


147