Νέο Μεταπτυχιακό Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση


Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/sdm/description)  δέχεται αιτήσεις ως τις 27 Ιανουαρίου 2014 ηλεκτρονικά στο http://portal.ouc.ac.cy/applicants.aspx

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση είναι να μελετήσει διαλεκτικά τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, στοχεύοντας στην αναβάθμιση των γνώσεων δεξιοτήτων, ικανοτήτων των εμπλεκομένων. 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

51