Νέο συγγραφικό έργο της Δρος Κωνσταντίνας Ρέντζου


«Γονεϊκή εμπλοκή στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Πρακτικός οδηγός για γονείς και εκπαιδευτικούς»

Πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Parga το νέο συγγραφικό έργο της Δρος Κωνσταντίνας Ρέντζου με τίτλο «Γονεϊκή εμπλοκή στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Πρακτικός οδηγός για γονείς και εκπαιδευτικούς».

Το βιβλίο αυτό, που απευθύνεται σε γονείς, παιδαγωγούς και φοιτητές, έχει ως στόχο να παρουσιάσει συνοπτικά αλλά μάλλον σφαιρικά τους τρόπους με τους οποίους οι γονείς μπορούν να εμπλακούν στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Η ιδεολογική δομή που διατρέχει το βιβλίο αυτό δίνει έμφαση στην εμπλοκή (engagement) των γονέων και όχι στην ανάμειξή τους (involvement), καθώς οι γονείς ούτως ή άλλως αναμειγνύονται με διάφορους τρόπους στην εκπαίδευση, ανάπτυξη και ευημερία των παιδιών τους.

Στόχος του βιβλίου είναι η εστίαση στη δυνατότητα και ετοιμότητα των προσχολικών προγραμμάτων να εμπλέξουν τις οικογένειες των παιδιών με διάφορους τρόπους και κατ’ επέκταση να εδραιώσουν σχέσεις συνεργασίας με αυτούς. Ανάμεσα στα άλλα, η ανάγκη αυτή εκπορεύεται και από το γεγονός ότι τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί δε βρίσκουν – όσο και αν το επιθυμούν – το αντίστοιχο έντυπο υλικό προκειμένου να επιτύχουν τον κοινό τους στόχο που είναι η αμοιβαία πληροφόρηση και συνεργασία, και κατ’ επέκταση η διαμόρφωση εκπαιδευτικής κουλτούρας εμπνεόμενης από την αρχή, τόσο του σεβασμού της ιδιαίτερης προσωπικότητας του κάθε παιδιού, όσο και του αντίστοιχου χρέους της παιδείας να συμβάλλει, κατά το δυνατό πιο αποφασιστικά, για την άνθιση αυτής της προσωπικότητάς του.

Το παρόν βιβλίο, το οποίο έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία, έχει κεντρικό στόχο να παρουσιάσει τρόπους με τους οποίους μπορούν να επικοινωνήσουν και να δουλέψουν συνεργατικά γονείς και εκπαιδευτικοί, ώστε να συμβάλλουν τόσο στην πιο αποτελεσματική εκπαίδευση των παιδιών όσο και στην παροχή μιας ποιοτικότερης προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας. Η σπουδαιότητα και η πρωτοτυπία του οδηγού αυτού έγκειται αφενός στο γεγονός ότι εστιάζει στο σύνολο της οικογενειακής εμπλοκής και πιο συγκεκριμένα στην εμπλοκή που μπορεί να λάβει χώρα τόσο στα πλαίσια των προσχολικών προγραμμάτων όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού και αφετέρου προτείνει στρατηγικές τις οποίες το εκάστοτε προσχολικό πρόγραμμα μπορεί να υιοθετήσει και να προσαρμόσει στις ανάγκες των οικογενειών, ώστε να αναπτύξει τη δική του πολιτική οικογενειακής εμπλοκής. Συνάμα, ο οδηγός αυτός δίνει ξεχωριστή έμφαση σε τρόπους εμπλοκής των πατεράδων στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα των παιδιών.

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο σε όλα τα βιβλιοπωλεία Parga. 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


416