Νέο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φοιτητές σε Δράση» από το Υπ. Παιδείας και τον ΟΝΕΚ


Εγκρίθηκε από το Υπουργικό και θα χρηματοδοτεί δράσεις που αναπτύσσονται από φοιτητές και απευθύνονται στους ίδιους τους φοιτητές

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εξαγγέλλουν το νέο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φοιτητές σε Δράση». Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα χρηματοδοτεί δράσεις που αναπτύσσονται από φοιτητές και απευθύνονται στους ίδιους τους φοιτητές.

Οι δράσεις απορρέουν μέσα από την Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία υπηρετώντας το Όραμα που καθορίζει η ίδια η Εθνική Στρατηγική για τους νέους.

Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τέσσερεις Δράσεις: Υποτροφίες, Σχέδια για Φοιτητές, Φοιτητικές Δράσεις και Φοιτητική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.

Το Πρόγραμμα θα εφαρμοστεί κατά το τρέχον οικονομικό έτος και την ευθύνη της διαχείρισης και εφαρμογής του έχει ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.

Η παρουσίαση και ταυτόχρονα η έναρξη του Προγράμματος έγινε από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, σε δημοσιογραφική διάσκεψη σήμερα Δευτέρα

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού αναφερόμενος στο Πρόγραμμα τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας και της τεκμηρίωσης σε θέματα νεολαίας, στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων μέσω της ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, στην ενίσχυση της συμμετοχικότητας των φοιτητών και στην ενίσχυση της φοιτητικής επιχειρηματικότητας.».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, στο δικό του χαιρετισμό ανέφερε «Προχωράμε αποφασιστικά με την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο εντάσσεται και το Πρόγραμμα «Φοιτητές σε Δράση». Ένα Πρόγραμμα που στο επίκεντρο έχει την ενδυνάμωση και υποστήριξη των φοιτητών, στα θέματα της έρευνας, ανάπτυξης δεξιοτήτων, ενίσχυσης της συμμετοχής και ενθάρρυνσης της φοιτητικής επιχειρηματικότητας»

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

8