Νίκη Ματθαίου: Οι επενδύσεις στην εκπαίδευσή μας πρέπει να γίνουν πιο αποδοτικές


«Η Κύπρος, λαμβάνοντας υπόψη και τη σύγκριση της με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φαίνεται ότι έχει να κάνει ακόμη πολλά στο θέμα της προώθησης της επιχειρηματικότητας μέσα από το εκπαιδευτικό της σύστημα. Οι επενδύσεις στην εκπαίδευση μας, οι οποίες βρίσκονται σε πολύ ψηλά επίπεδα, πρέπει να γίνουν όσο το δυνατό πιο αποδοτικές για να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης και της απόκτησης επιχειρηματικών δεξιοτήτων».

Αυτό τόνισε η Πρόεδρoς του Δ.Σ. της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου  Νίκη Ματθαίου στην Ημερίδα «Η Έπιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση» που συνδιοργάνωσαν σήμερα Σάββατο ο Σύνδεσμος Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου και το CIIM.  Η κ. Ματθαίου ανέφερε επίσης ότι  στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει ο τόπος μας, ως απόρροια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, οι οποίες οδήγησαν σε μείωση της απασχόλησης και σε δραματική αύξηση της ανεργίας, η προώθηση δράσεων για την όσο το δυνατό καλύτερη και παραγωγική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μας καθίσταται δραστηριότητα πρωταρχικής σημασίας.  Το εκπαιδευτικό σύστημα και το σύστημα κατάρτισης  πρόσθεσε,  διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αναχαίτιση και περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα θέτουν και τα θεμέλια της μελλοντικής ανάπτυξης.
Και συνέχισε:

Βασική προτεραιότητα για το κράτος
«Ο εφοδιασμός του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και νοοτροπίες για να είναι σε θέση να απασχοληθεί παραγωγικά, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας του έτσι τη δυνατότητα να συνεισφέρει στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας μας, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία και αποτελεί βασική προτεραιότητα για το κράτος. Ανάμεσα στις δεξιότητες που θεωρούνται άκρως απαραίτητες, ιδιαίτερα μέσα στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον που επιτείνεται από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, είναι και η επιχειρηματικότητα.

Σε πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 20 Νοεμβρίου 2012 με τίτλο «Ανασχεδιασμός της Εκπαίδευσης: Επενδύοντας στις Δεξιότητες για Καλύτερα Κοινωνικοοικονομικά Αποτελέσματα» τονίζεται εκ νέου και με αυξημένη έμφαση ο ρόλος της εκπαίδευσης και κατάρτισης στην οικονομική ανάπτυξη μέσα από την παροχή των κατάλληλων δεξιοτήτων που να υποβοηθούν την απασχολησιμότητα, μειώνοντας έτσι την ανεργία και ιδιαίτερα την ανεργία ανάμεσα στους νέους η οποία βρίσκεται σε ανεπίτρεπτα ψηλά επίπεδα. Στην ανακοίνωση προδιαγράφονται οι δεξιότητες που πρέπει να προωθηθούν στον αιώνα που διανύουμε ανάμεσα στις οποίες η επιχειρηματικότητα βρίσκεται σε περίοπτη θέση.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται η ανάγκη για την προώθηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων οι οποίες συμβάλλουν τόσο στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων αλλά και στην απασχολησιμότητα των νέων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται όπως τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθήσουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες με νέους και δημιουργικούς τρόπους διδασκαλίας και μάθησης, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και μετά, ενώ παράλληλα, από τη δευτεροβάθμια μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να γίνεται εστίαση στις ευκαιρίες ίδρυσης επιχειρήσεων ως επιλογή σταδιοδρομίας για τους νέους.

Απαραίτητη η απόκτηση εμπειριών
Θεωρείται επίσης απαραίτητη η απόκτηση εμπειριών από τον πραγματικό κόσμο, μέσα από μάθηση που προωθεί την επίλυση προβλημάτων και τη διασύνδεση με τις επιχειρήσεις και η οποία πρέπει να ενσωματωθεί σε όλα τα θεματικά πεδία και σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος. Στόχος είναι όλοι οι νέοι να αποκτούν τουλάχιστον μια πρακτική επιχειρηματική εμπειρία πριν ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Η έμφαση στην απόκτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων, που μόλις πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζει το εύστοχο και επίκαιρο θέμα της σημερινής ημερίδας».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


129