Νομισματική και Ιστορία. Η περίπτωση της Κύπρου κατά τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους


Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου διοργανώνει, τηνΤρίτη, 8 Οκτωβρίου, στις 19:30, τη διάλεξη «Νομισματική και Ιστορία. Η περίπτωση της Κύπρου κατά τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους», από την νομισματολόγο και αρχαιολόγο Δρ Ευαγγελινή Μάρκου.

Η διάλεξη εντάσσεται στη σειρά διαλέξεων νομισματικής, την οποία το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου θεσμοθέτησε από το 1996, έναχρόνο μετά τη δημιουργία του Μουσείου Ιστορίας της ΚυπριακήςΝομισματοκοπίας. Στόχος των διαλέξεων είναι να ενισχύσουν το ενδιαφέρον των ερευνητών και του ευρύτερου κοινού για την κυπριακή νομισματοκοπία.

Μπορεί ένα αρχαίο νόμισμα να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την ιστορία του βασιλέα ή της πόλης που το εξέδωσε;

Με αφορμή το ερώτημα αυτό θα παρουσιαστούν πτυχές της ιστορίας των κυπριακών πόλεων - βασιλείων, στο διάστημα των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων (6ος - 4ος αιώνας π.Χ.). Η ιστορική περιήγηση θα καλύψει το διάστημα από τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. και θα παρουσιαστούν τόσο οι νομισματικές εκδόσεις όσο και η οικονομική πολιτική των βασιλέων της Κύπρου, με ιδιαίτερη μνεία στη Σαλαμίνα (Ευαγόρας Α ́ και διάδοχοι) και στο Κίτιο.

Κατά τη διάρκεια της 45λεπτης αυτής παρουσίασης, έμφαση θα δοθεί στις πρόσφατες νομισματικές μελέτες, οι οποίες προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία για την οικονομική πολιτική και κατ' επέκταση για την ιστορία των κυπριακών βασιλείων.

Η Δρ Ευαγγελινή Μάρκου είναι αρχαιολόγος νομισματολόγος και ερευνήτρια στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ), Τμήμα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας (ΚΕΡΑ). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ιστορία, την επιγραφική και κυρίως τη νομισματική παραγωγή των βασιλέων της Κύπρου κατά τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Το 2011 δημοσίευσε σε μονογραφία τη μελέτη της για τις χρυσές νομισματικές εκδόσεις και την οικονομική πολιτική των βασιλέων της Κύπρου.

Η διάλεξη θα είναι στην ελληνική και ακολούθως θα δημοσιευθεί στην ελληνική και στην αγγλική από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Αίθουσα Ανδρέα Πατσαλίδη.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

50