Ο Ανδρέας Παπούλας, Αναπλ. Διευθυντής Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης ΥΠΠ


Ο κ. Ανδρέας Παπούλας, μόνιμος Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης, Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, διορίζεται ως Αναπληρωτής Διευθυντής Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης του, από την 1η Απριλίου 2018 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.

(Π.Φ. 36385)

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


133