Ο Ανδρέας Παπούλας, Αναπληρωτής Διευθυντής Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, ΥΠΠ


Ο κ. Ανδρέας Παπούλας, μόνιμος Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης, Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, διορίζεται ως Αναπληρωτής Διευθυντής Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης του, από την 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


162