θέσεων στην παιδεία το 2013 μέσα από τον προϋπολογισμό


 

2012

2013

Ε. ΠΑΙΔΕΙΑ

11,535

11,521

 

 

 

Κεφάλαιο 20.01 - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Διοίκηση

283

276

   Υποδιαίρεση 11 - Τεχνικές Υπηρεσίες

44

44

   Υποδιαίρεση 12 - Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

37

37

Κεφάλαιο 20.02 - Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση

8

8

Κεφάλαιο 20.03 - Μέση Εκπαίδευση

5,541

5,539

Κεφάλαιο 20.04 - Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

498

497

Κεφάλαιο 20.05 - Δημοτική Εκπαίδευση

5,056

5,055

   Υποδιαίρεση 13 - Σχολή Τυφλών

6

6

   Υποδιαίρεση 14 - Σχολή Κωφών

2

2

Κεφάλαιο 20.06 - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

11

11

Κεφάλαιο 20.07 - Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών

8

5

Κεφάλαιο 20.08 - Πολιτιστικές Υπηρεσίες

14

14

   Υποδιαίρεση 14 - Κυπριακή Βιβλιοθήκη

27

27

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


813