Ο Αρχιεπίσκοπος τίμησε το δρα Θ. Παπαδόπουλο με το Χρυσούν Παράσημον του Απ. Βαρνάβα


Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή, παρευρισκομένων Μελών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, Κληρικών και άλλων επισήμων, επιστημόνων, πολλών φίλων και εκτιμητών του επιστημονικού έργου του κ. Παπαδόπουλου.

Στο χαιρετισμό του, για το έργο του δρος Παπαδόπουλου, ο Αρχιεπισκόπος Χρυσόστομος είπε μεταξύ άλλων:

«Διετέλεσε μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου και Εκδότης τού ετησίου επιστημονικού περιοδικού τής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, η οποία επί των ημερών του επανεξέδωσε βασικά έργα της κυπριακής ιστορίας. Με την ιδιότητά του αυτή οργάνωσε τα πρώτα δύο Κυπριολογικά Συνέδρια, το 1969 και 1982. Με τα συνέδρια αυτά κατέστησε την Κύπρο πρωτεύουσα τής διεθνούς Επιστήμης, σ' εκείνες τις περιόδους. Και τούτο δεν είναι μικρό. Υπήρξε μια ρηξικέλευθος επιστημονική ενέργεια! Στη συνέχεια επιμελείται την έκδοση των Πρακτικών, θέτοντας έτσι τις βάσεις του επιστημονικώς εργάζεσθαι, για τους νεότερούς μας επιστήμονες.

Εξέδωσε επίσης τους τόμους 28 έως 50 τού περιοδικού « ΚΥΠΡΙΑΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ ».

Ο τιμώμενος διετέλεσε για ένα τέταρτο τού αιώνα Πρόεδρος της Κυπριακής Επιτροπής Ιστορικών Επιστημών (1976 – 2001) και Πρόεδρος τής Κυπριακής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών.

Υπήρξε μέλος των αντιπροσωπιών τής Κύπρου στην Επιτροπή Ανωτέρας Παιδείας και ερεύνης τού Συμβουλίου τής Ευρώπης και στη Γενική Συνέλευση τής ΟΥΝΕΣΚΟ.

Οι μεθοδολογικές συμβολές τού κυρίου Παπαδοπούλλου στους τομείς τής Φιλοσοφίας και Μεθοδολογίας τής Ιστορίας ανέρχονται σε πολλές δεκάδες και πολλές από αυτές είναι ανακοινώσεις σε επιστημονικά διεθνή συνέδρια, που εντυπωσίασαν. Η εισήγησή του λ.χ. στο ΙΓ΄ Διεθνές Συνέδριο Ιστορικών Επιστημών, στη Μόσχα, το 1970, που αναφέρεται στη μέθοδο των κοινωνικών επιστημών στην Ιστορία, εξεδόθη υπό της Ακαδημίας των Επιστημών τής Σοβιετικής Ενώσεως και αναδημοσιεύτηκε σε Βελγικό περιοδικό, για ενημέρωση των καθηγητών τής Ιστορίας.

Επίσης το έργο του για τα ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, δημοσιεύτηκε στο διεθνές περιοδικό της ΟΥΝΕΣΚΟ « ΔΙΟΓΕΝΗΣ » στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Αραβικά.

Ο κύριος Παπαδόπουλλος είναι ένας εμβριθέστατος ιστοριοδίφης. Τούτο αποδεικνύεται εκ του γεγονότος ότι έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση στην αναδίφηση, στην έκδοση και τον σχολιασμό των πηγών. Καρπός αυτής της επιστημονικής του εμβρίθειας είναι η περίφημη και περισπούδαστη « ΚΥΠΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» που αριθμεί συνολικά 20 τόμους. Ανάμεσα σ' αυτούς εξέχουσα θέση κατέχουν «ΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟΝ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ» σε 2 ογκώδεις τόμους και « Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ» επίσης σε 2 μεγάλους τόμους. Εντός των ημερών αναμένεται η έκδοση και τού 20 τόμου, που έχει τίτλο « Η εκατόμβη τής 9ης Ιουλίου».

Μεταξύ των άλλων σπουδαίων εκδοθέντων βιβλίων του, που δεν υπάγονται στην Κυπριολογική Βιβλιοθήκη, αναφέρω τα « ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1571 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1881, τα ΠΡΟΞΕΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΙΘ΄ΑΙΩΝΟΣ, και το ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ σε δύο ογκώδεις τόμους.

Ο οτρηρός αυτός θεράπων τής Επιστήμης εξέδωσε τελευταίως τον αρχαιότερο κώδικα τής Ιεράς Μονής Κύκκου, και την Εκκλησιαστική Σάλπιγγα τού Στυλιανού Χουρμούζιου σε 8 τόμους, με συγκινητικό πρόλογο τού Πατέρα του Χαράλαμπου Παπαδόπουλου, που αποτελεί κόσμημα για τη Βυζαντινή μας Υμνολογία.

Ο κ. Παπαδόπουλλος, εδώ και πολλά χρόνια, διευθύνει, μετά πολλής επιμελείας, την έκδοση τής « ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ». Πρόκειται για έναν ηράκλειο επιστημονικό άθλο, ο οποίος θα παραμείνει «κτήμα εσαεί» τόσο τής Ιστορικοφιλολογικής Επιστήμης όσο και τού ευρύτερου φιλομαθούς κοινού. Εσχάτως εξεδόθη ο έκτος τόμος, χιλίων περίπου σελίδων, με τον τίτλο « ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ». Με την έκδοση κάθε τόμου κυκλοφορεί παράλληλα και ένας τόμος με τίτλο « Μελέται και Υπομνήματα». Επίσης κυκλοφόρησαν και τρία παραρτήματα, τα οποία περιέχουν τις αναγκαίες εικονογραφήσεις».

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


144