Ο Δήμος Λύσης προσφέρει επίδομα σπουδών σε προπτυχιακούς φοιτητές


Ο Δήμος Λύσης στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς θα παραχωρήσει ετήσιο επίδομα σπουδών σε προπτυχιακούς φοιτητές.
Σε γραπτή ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι το επίδομα θα δοθεί σε φοιτητές «με καταγωγή τη Λύση, από πατέρα είτε από μητέρα, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου, της Ελλάδας, ευρωπαϊκών χωρών και Αμερικής».
Το επίδομα σπουδών, προστίθεται στην ανακοίνωση «θα παραχωρηθεί μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2014 -2015. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φοιτητές που δεν έχουν λάβει επίδομα από το Δήμο Λύσης μέχρι σήμερα».
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενο  μπορούν να αποταθούν στα γραφεία του Δήμου Λύσης, που βρίσκονται στην Οδό Χαμίτ Μπέη 22, στη Λάρνακα όσο και στο FACEBOOK ΔΗΜΟΣ ΛΥΣΗΣ.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του Δήμου το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


96