Ο Δρ. Γρηγόρης Α. Μακρίδης επανεκλέχθηκε πρόεδρος του European Association of ERASMUS Coordinators


Μια από τις σπουδαιότερες δράσεις που πραγματοποιείται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το Πρόγραμμα Κινητικότητας ERASMUS+ το οποίο υλοποιείται από τους ιδρυματικούς συντονιστές ERASMUS των πανεπιστημίων στην Ευρώπη, στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και από το 2015 στις χώρες εταίρους του Προγράμματος.

Το πρόγραμμα ERASMUS+ Κινητικότητα αφορά στην ανταλλαγή φοιτητών για σπουδές, στην τοποθέτησή τους σε οργανισμούς και εταιρείες για την απασχόλησή τους ως ασκούμενοι, καθώς και στην ανταλλαγή ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού. Το Πρόγραμμα υποστηρίζει και άλλες δράσεις για ανταγωνιστικά έργα καινοτομίας στο τομέα της εκπαίδευσης.

Στις 9-13 Μαΐου 2017 οργανώθηκε το 13ο Συνέδριο ERASMUS Congress and Exhibition (ERACON 2017) στο Maribor της Σλοβενίας μαζί με ειδικό πρόγραμμα εορτασμού της επετείου των 30 ετών του προγράμματος ERASMUS με συμμετοχή πέραν των 300 πανεπιστημίων από 37 χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκε με 4 αξιωματούχους από διάφορα υποπρογράμματα του ERASMUS+ και την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε η Διευθύντρια της οργάνωσης για τα 30χρονα του προγράμματος ERASMUS (1987-2017) εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στις 12 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη Γενική Συνέλευση στην οποία εκλέχθηκε το νέο συμβούλιο του EAEC. Ο καθηγητής Γρηγόρης Μακρίδης εκλέχθηκε για 7η συνεχή θητεία στη θέση του Προέδρου. Ο καθηγητής Μακρίδης κατέχει την έδρα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο πανεπιστήμιο Vuzf University of Sofia και είναι επίσης Πρόεδρος άλλων δύο Ευρωπαϊκών Οργανισμών, του European Association of Career Guidance (EACG) και του Mathematical Society of South Eastern Europe (MASSEE).Είναι επίσης πρόεδρος της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας, Πρόεδρος του Ιδρύματος ΘΑΛΗΣ και Γενικός Διευθυντής της PROGNOSIS.

Στο Συμβούλιο εκλέχθηκαν επίσης τρείς αντιπρόεδροι ο ένας εκ των οποίων είναι ο επίσης Κύπριος Δρ Χαράλαμπος Χρυσοστόμου, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο καθηγητής Nuno Escudeiro από το Πολυτεχνείο ISEP στο Πόρτο της Πορτογαλίας και ο καθηγητής Carlos Afonso από το Πολυτεχνείο του Portalegre της Πορτογαλίας. Μέλη του Συμβουλίου εκλέχθηκαν ο καθηγητής Gheorghe Duda από το πανεπιστήμιο Spiru Haret στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας και η Δρ. Χριστίνα Κοντογουλίδου, Προϊστάμενη του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ελλάδα.

Με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και του νέου ΔΣ ο Πρόεδρος Μακρίδης αναλαμβάνει ένα σημαντικό έργο προώθησης της δημιουργίας ενός από τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά Δίκτυα συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών για ευκαιρίες χρηματοδότησης στα προγράμματα HORIZON, ERASMUS+ κ.α. καθώς και το ιδιαίτερο πρόγραμμα ανταλλαγών φοιτητών με έμφαση στο ERASMUS International. Αυτό θα έχει τη βάση του στη υποστήριξη από ειδικό ηλεκτρονικό χώρο για τα μέλη του EAEC ο οποίος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο συνέδριο ERACON 2017, την υποστήριξη από την ειδική ομάδα οργανισμών EAEC Task Force με οργανισμούς από Κύπρο, Ιταλία, Γαλλία και Βέλγιο και με τη δημιουργία των Εθνικών Ευρωπαϊκών Γραφείων του EAEC που αναμένεται να αρχίσουν τη λειτουργία τους από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη 2017 σε τουλάχιστο 4 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η σταδιοδρομία των φοιτητών θα ενισχυθεί με το νέο εργαλείο EDIPUS : European Digital Portfolio for University Studentsτο οποίο ολοκληρώνεται εντός της χρονιάς με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το οποίο αναμένεται να αξιοποιηθεί ως εργαλείο της Ευρωπαϊκή Επιτροπής με τη στήριξη του ERASMUS Student Network (ESN) ο οποίο είναι ένας από τους εταίρους του έργου.

Εκ μέρους του ΔΣ του Δικτύου EAEC (European Association of ERASMUS Coordinators)

www.eaecnet.com

[email protected]

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


134