Ο Φορέας για το υλικό των Εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων


Και για την Πιστοποίηση Προγραμμάτων κατά τη Μεταβατική Περίοδο

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης ανακοινώνει ότι:

Υλικό των Εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων
Τα εξ αποστάσεως προγράμματα για τα οποία δεν κατατίθεται έτοιμο το υλικό και οι Οδηγοί Μελέτης, με βάση τα δείγματα που έχουν αποσταλεί από τον Φορέα, κατά την υποβολή της αίτησης, δεν θα αποστέλλονται για αξιολόγηση. Σε περίπτωση ελλείψεων στο υλικό και σε ακαδημαϊκό διδακτικό προσωπικό, οι οποίες θα επισημαίνονται από τις ΕΕΑ, θα απορρίπτονται. Η σπουδή κατάθεσης προγραμμάτων για αξιολόγηση δεν υποστηρίζει την ποιότητα.

Πιστοποίηση Προγραμμάτων κατά τη Μεταβατική Περίοδο

Για τα προγράμματα τα οποία είχαν υποβληθεί για αξιολόγηση στη ΔΑΑΕ, κατά τη μεταβατική περίοδο 2014 -2015 και έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από τον Φορέα, η ημερομηνία πιστοποίησης αρχίζει από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης αξιολόγησης στη ΔΑΑΕ. 
Η μεταβατική περίοδος καλύπτει την περίοδο μέχρι τον Νοέμβριο 2015, δηλαδή από την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης αξιολόγησης μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Φορέα.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


102