Ο Γ. Ελεγκτής επιμένει για διάκριση σε βάρος των αντικαταστατών Μέσης σε σχέση με της Δημοτικής


Με επιστολή του στον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Επιτροπής Αντικαταστατών Μέσης Εκπαίδευσης-ΟΕΛΜΕΚ, το Γραφείο του  Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Φ. Μιχαηλίδη τους πληροφορεί ότι «απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας ζητώντας ενημέρωση για την εφαρμογή ή όχι της απόφασης της Επιτροπής και για τις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης και, σε περίπτωση μη καθολικής εφαρμογής της, ενημέρωση για τους λόγους που συμβαίνει αυτό».

Στην επιστολή του το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή αναφέρει ότι  η «Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι τον Σεπτέμβριο 2013, πληροφόρησε το Υπουργείο ότι, ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης, η Επιτροπή θα διορίζει αντικαταστάτες για όσες διδακτικές περιόδους καθορίζονται από το Υπουργείο και ο μισθός των αντικαταστατών θα είναι ο ανάλογος των περιόδων που εργάζονται».  

 Το  Paideia-News παραθέτει αυτούσια την επιστολή του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή.    

«1 Σεπτεμβρίου 2014
Πρόεδρο και Γραμματέα
της Επιτροπής Αντικαταστατών Μέσης Εκπαίδευσης-ΟΕΛΜΕΚ,

Καταννελία για δυσμενή διάκριση σε βάρος των αντικαταστατών Μέσης Εκπαίδευσης σε σχέση με τους αντικαταστάτες Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Αναφορικά με την καταγγελία σας, ημερ. 17.3.2014 και τα συμπληρωματικά στοιχεία που αποστείλατε με την επιστολή σας, ημερ. 23.7.2014, σας πληροφορούμε ότι η Υπηρεσία μας με την επιστολή της, ημερ. 29.5.2014, ζήτησε τις απόψεις και τυχόν κατάλληλες ενέργειες από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

2. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι τον Σεπτέμβριο 2013, πληροφόρησε το Υπουργείο ότι, ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης, η Επιτροπή θα διορίζει αντικαταστάτες για όσες διδακτικές περιόδους καθορίζονται από το Υπουργείο και ο μισθός των αντικαταστατών θα είναι ο ανάλογος των περιόδων που εργάζονται.

Στη συνέχεια, η Υπηρεσία μας απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο ζητώντας ενημέρωση για την εφαρμογή ή όχι της απόφασης της Επιτροπής και για τις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης και, σε περίπτωση μη καθολικής εφαρμογής της, ενημέρωση για τους λόγους που συμβαίνει αυτό. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά όταν λάβουμε απάντηση στην επιστολή μας.

(Πόπη Αλκείδου)

για Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας»

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


60