Ο Λεωνίδας Α. Φυλακτού, νέος Γ. Εκτελεστικός Ιατρικός Διευθυντής Ινστιτ. Νευρολογίας και Γενετικής


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου σε πρόσφατή του συνεδρίαση διόρισε τον Καθ. Λεωνίδα Α. Φυλακτού, νέο Γενικό Εκτελεστικό Ιατρικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου βασίστηκε πάνω σε εισήγηση ειδικής Επιτροπήςη οποίααποτελείτοστην πλειοψηφία της από ακαδημαϊκούς του εξωτερικού.

Ο Καθ. Φυλακτού ολοκλήρωσε τις πτυχιακές, μεταπτυχιακές και μεταδιδακτορικέςτου σπουδές σε πανεπιστήμια της Αγγλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1998ίδρυσε ερευνητικό εργαστήριο στοΙνστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και.διορίστηκε Διευθυντής του Τμήματος Μοριακής Γενετικής, Λειτουργίας και Θεραπείας το 2005.Τέλος, διετέλεσε πρώτος Κοσμήτορας της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου από το 2012-2014.

Ο Καθ. Φυλακτού διετέλεσε επίσης Αναπληρωτής Γενικός Ιατρικός Διευθυντής του Ινστιτούτου και Αναπληρωτής Διευθυντής της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου από το Μάρτιο του 2014 μέχρι τον Ιούλιο 2015.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


155