Ο λόγος της στροφής στα δημόσια νηπιαγωγεία


Παρόλο που αυτός μπορεί να είναι ένας από τους λόγους, εμείς ως Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων, πιστεύουμε πως ο λόγος είναι γιατί η Δημόσια Προδημοτική Εκπαίδευση σήμερα, μέσα από τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται, είναι καθόλα αποτελεσματική να παρέχει στα παιδιά μας όλα όσα χρειάζονται για την ομαλή ένταξη τους στη Δημοτική Εκπαίδευση.

 Το επίπεδο διδασκαλίας είναι υψηλό και εφάμιλλο των ευρωπαϊκών προτύπων

  • Οι μέθοδοι μάθησης που χρησιμοποιούνται είναι αυτοί που αποδεδειγμένα προσφέρονται καλύτερα για παιδιά αυτής της ηλικίας
  • Υπάρχουν πιο αυστηρά πρότυπα για την υγιεινή, ασφάλεια και σωστή διατροφή των παιδιών .
  • Οι εκπαιδευτικοί είναι πιο έμπειροι.
  • Έχει βελτιωθεί σημαντικά η αναλογία νηπιαγωγών-μαθητών καθώς και βοηθών-μαθητών στις αίθουσες της Προδημοτικής εκπαίδευσης.
  • Έχουν προωθηθεί τομές όσον αφορά την διοίκηση, δομή, επιμόρφωση

Το νηπιαγωγείο αποτελεί την πρώτη επαφή ενός παιδιού με το σχολικό περιβάλλον. Το δημόσιο νηπιαγωγείο πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί μια μικρογραφία της κοινωνίας μας δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά οποιασδήποτε κοινωνικής τάξης να έχουν πρόσβαση στο σχολείο, στην ομαδική εργασία, στην κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας και στην ένταξη σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία όπως είναι σήμερα η κυπριακή κοινωνία.

 Συνοψίζοντας λοιπόν, θεωρούμε πως οι γονείς συνειδητά επιλέγουν το δημόσιο σχολείο για τα παιδιά τους και όχι ως μια εξʼ ανάγκης επιλογή. 

*Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων Πάφου
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


110