Ο Οργανισμός Νεολαίας συντονιστικός φορέας πανευρωπαϊκής εκστρατείας κατά του μίσους στο διαδίκτυο


Συντονιστικός φορέας εκστρατείας του Συμβουλίου της Ευρώπης ενάντια σε φαινόμενα μίσους στο διαδίκτυο είναι ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ο οποίος για το λόγο αυτό βρίσκεται σε συνεχή επαφή με διάφορους φορείς οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν, ο κάθε ένας με τον τρόπο του, στην εφαρμογή της εκστρατείας.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, μερικοί από τους ήδη συμβαλλόμενους φορείς είναι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, οι Επιθεωρητές Μέσης Εκπαίδευσης, το Συμβούλιο Νεολαίας, ο ΚΟΚΕΝ, η CYTA, το Rooftop theatre, η Επίτροπος Προστασίας Παιδιού, η Επίτροπος Διοικήσεως, διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις προστασίας του παιδιού, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, των μεταναστών, ΛΟΑΤ, κ.α.

Η Εκστρατεία έχει ξεκινήσει στις 21 Μαρτίου 2013 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο στις 22 – 23 Ιανουαρίου αποφασίστηκε ότι η Εκστρατεία θα ονομάζεται “No Hate Speech Movement” με σλόγκαν “Young People for Human Rights Online”. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι  χώρες μέλη κλήθηκαν να εγκαθιδρύσουν εθνικές επιτροπές (national campaign committees) ώστε να υποστηρίξουν την εφαρμογή της εκστρατείας σε τοπικό επίπεδο. Η Εκστρατεία έχει στόχο να εφοδιάσει τους νέους και τις οργανώσεις νεολαίας με τις δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να αναγνωρίζουν και να ενεργούν ενάντια σε τέτοιες παραβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν ή ακόμη και να συμβάλουν στην επιτυχία της εκστρατείας, καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.nohatespeechmovement.org.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


136