Ο Σύνδεσμος Κοινωνιολόγων Κύπρου χαιρετίζει τις αλλαγές στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία


Με αφορμή τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν ότι θα προωθηθούν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για εναρμόνιση με σχετικές ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις, ο Σύνδεσμος Κοινωνιολόγων Κύπρου με δημόσια παρέμβαση του χαιρετίζει το γεγονός.

Σε ανακοίνωση του, σημειώνει, ότι ορθώς λαμβάνει χώρα αυτή η εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, καθότι θα συμβάλει σε κατάρτιση και απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων από μαθητές/τριες, προκειμένου να προλαμβάνονται οιεσδήποτε καταστάσεις που ενδεχομένως να υπονομεύουν την ατομική τους ελευθερία, την ψυχοσωματική τους υγεία και ακεραιότητα.
Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζουμε, αναφέρεται, ότι ο Σύνδεσμος Κοινωνιολόγων Κύπρου στις 02 Ιουλίου 2015, είχε κληθεί να συμμετέχει ως επιστημονικός φορέας στις εργασίες της Επιτροπής Υγείας για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο πλαίσιο των νέων αναλυτικών προγραμμάτων όπου κατατέθηκε και γραπτό υπόμνημα.
Μεταξύ άλλων, σημειώνεται, στο υπόμνημα αναφέρονταν επί λέξει: «Είναι φανερό ότι εκείνοι που θα μπορούσαν να διδάξουν πιο σωστά το μάθημα της Σεξουαλικής Αγωγής με σωστό περιεχόμενο, είναι οι κοινωνικοί επιστήμονες (κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κλπ), αντί άλλοι επαγγελματίες. Θα μπορούσαν βέβαια σε συγκεκριμένα, εξειδικευμένα θέματα να προσκαλούνται βιολόγοι ή ακόμα και ιατροί – ο βασικός όμως κορμός του μαθήματος επιβάλλεται να διδάσκεται από κοινωνικούς επιστήμονες. Επιπλέον σε σχέση με τη διδασκαλία του μαθήματος της Σεξουαλικής Αγωγής στις σχολικές μονάδες, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ετεροβαρείς παράγοντες όπως η εθνικότητα, το πολιτισμικό υπόβαθρο, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες».
Ευελπιστούμε, προσθέτει ο Σύνδεσμος Κοινωνιολόγων Κύπρου, ότι υπό το φως των εξελίξεων, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα ευαισθητοποιηθεί ανάλογα ώστε να αναγνωρίσει την εμπειρογνωμοσύνη που συνεπάγεται το αντικείμενο της κοινωνιολογίας και σε αυτό το ζήτημα. Διότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση αποτελεί πρωτίστως κατάσταση εμπέδωσης κοινωνικών σχέσεων και ύστερα βιολογικών λειτουργιών.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


111