Οδηγίες Διεύθυνσης Δημοτικής στους εκπαιδευτές των Επιμορφωτικών Κέντρων


Η Διεύθυνση της Δημοτικής Εκπαίδευσης (Επιμορφωτικά Κέντρα) με εγκύκλιό της στους Διευθυντές/Διευθύνοντες και  Προσωπικό Επαρχιακών Γραφείων, Τοπικούς Υπεύθυνους και Εκπαιδευτές/τριες των Επιμορφωτικών Κέντρων  και υπενθυμίζει και τα ακόλουθα:

« * Όλοι οι Εκπαιδευτές, αφού συμπληρώσουν ορθά τα στοιχεία των μελών τους, να παραδώσουν το συντομότερο δυνατό το Ε.Κ.3,στον Τοπικό τους Υπεύθυνο, μαζί με την απόδειξη πληρωμής (για άτομα που δικαιούνται δωρεάν να δώσουν τα κατάλληλα αποδεικτικά). Απαραίτητα στο Ε.Κ.3 να συμπληρώνεται ο αριθμός απόδειξης, για τα μέλη που πληρώνουν. Για τα μέλη τα οποία δικαιούνται δωρεάν (με βάση τις οδηγίες που σας δόθηκαν), πρέπει οπωσδήποτε να γράφετε τον κωδικό εγγραφής/πληρωμής (ΕΡΚΕ…) στο Ε.Κ.3.

    *Η τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής μαθήματος, πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων, είναι η 14η Δεκεμβρίου 2015. Τα μαθήματα θα επαναρχίσουν στις 7 Ιανουαρίου 2016.

   * Τα έντυπα πληρωμής Ε.Κ.2  και Ε.Κ.4, θα πρέπει να φτάσουν στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία των Επιμορφωτικών Κέντρων, το αργότερο μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2015, για το μήνα Νοέμβριο και το αργότερο μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2015, για το μήνα Δεκέμβριο.

   * Όσοι από τους Εκπαιδευτές διδάσκουν σε δωρεάν ομάδες, συμπεριλαμβανομένων και των ομάδων του θέματος «Ελληνικά για αλλόγλωσσα παιδιά», πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν μαζί με τα έντυπα Ε.Κ.2  και Ε.Κ.4, του μηνός Νοεμβρίου και το έντυπο Ε.Κ.3.

    * Όλοι οι Τοπικοί  Υπεύθυνοι, σε συνεργασία με τους Εκπαιδευτές, πρέπει να μεριμνήσουν  ώστε να μην παρεμποδίζεται με οποιοδήποτε τρόπο η ομαλή λειτουργία του σχολείου, ιδιαίτερα κατά τις μέρες που τελούνται οι Χριστουγεννιάτικες Γιορτές.

    * Τα έντυπα Ε.Κ.4 (παρουσιολόγια) πρέπει να υπογράφονται από τα παρόντα μέλη ιδιοχείρως, σε κάθε μάθημα ξεχωριστά, και από κανένα άλλο (ποινικό αδίκημα). Παράλληλα ο/η Εκπαιδευτής/τρια πρέπει να υπογράφει στο τέλος του εντύπου.

     * Μετά από κάθε Τραπεζικό Έμβασμα που διεκπεραιώνεται, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, εκτυπώνει και αποστέλλει το Έντυπο «Λεπτομέρειες Πληρωμής» στον κάθε Πιστωτή μόνο μία φορά και δεν μπορεί να επανεκδοθεί σε περίπτωση απώλειας. Ο καθένας από εσάς είναι άμεσα υπεύθυνος να φυλάσσει τα έντυπα αυτά. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω έντυπα θα παρουσιάζονται σαν αποδεικτικό στοιχεία των εισοδημάτων σας, ως αυτοεργοδοτούμενοι, στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στη Φορολογική σας Δήλωση και όπου αλλού σας ζητηθεί. Τονίζεται ότι δεν θα αποστέλλεται άλλο έντυπο με τις ετήσιες πληρωμές.

    * Το σύστημα εγγραφής Μελών στα Επαρχιακά Γραφεία των Επιμορφωτικών Κέντρων, θα κλείσει οριστικά και αμετάκλητα την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 η ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας προς τους Διευθυντές/Διευθύνοντες και Προσωπικό Επαρχιακών Γραφείων, Τοπικούς Υπευθύνους και τους Εκπαιδευτές, για την υπευθυνότητα και το ζήλο που επέδειξαν, για την οργάνωση και τη λειτουργία των Επιμορφωτικών Κέντρων».

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


68