Οδηγός για την ανάπτυξη και εφαρμογή σχολείων STEAME


ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΚΡΙΔΗ* 

Το πρόγραμμα STEAME εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του ERASMUS + KA2 και εκτείνεται από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Η εκπαίδευση από τα τέλη του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα φαίνεται να ακολουθεί διαφορετική πορεία από τις παραδοσιακές μεθόδους, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές εξελίξεις που συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Αναγνωρίζοντας ότι το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να ακολουθήσει τις αλλαγές και να προσπαθήσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, συνεχώς μεταμορφώνεται εισάγοντας και εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης. Οι εκπαιδευτικές πολιτικές των κρατών-μελών της ΕΕ, μέσα από καινοτομίες, στοχεύουν στην ανάπτυξη και καλλιέργεια κριτικής σκέψης, ομαδικής εργασίας, οικοδόμησης γνώσεων, τεχνολογικής παιδείας και βασικών δεξιοτήτων που πρέπει να έχουν οι μαθητές για να προσαρμοστούν στις σύγχρονες προκλήσεις. Η εκπαίδευση STEM που άρχισε από τις ΗΠΑ θεωρείται ως η κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη σημαντικών πτυχών της ζωής και της οικονομίας, καθώς και για την προετοιμασία των μαθητών για το μέλλον.

Ο ρυθμός της παγκόσμιας αλλαγής είναι τόσο γρήγορος που οι θέσεις εργασίας του αύριο δεν έχουν επινοηθεί ούτε καθοριστεί. Τα τελευταία 20 χρόνια, η τεχνολογία έχει μεταμορφώσει εντελώς την παγκόσμια σκηνή. Δεδομένου αυτού του ρυθμού αλλαγής, το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να υποθέσει μόνο τι θα δημιουργηθεί τα επόμενα 20 χρόνια. Επομένως, η εκπαίδευση δεν πρέπει να περιστρέφεται γύρω από τις πληροφορίες γνώσης, αλλά πολύ περισσότερο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και χαρακτήρα που επιτρέπουν στους μαθητές να προσαρμοστούν σε έναν αβέβαιο κόσμο, αλλά ειδικά σε έναν δυναμικά μεταβαλλόμενο κόσμο. Τα τελευταία χρόνια, η δημιουργία σχολής STEAM ήταν ένα σημαντικό βήμα προς τον αναγκαίο εκπαιδευτικό επανασχεδιασμό.

Στο έργο STEAME (science, technology, engineering, arts, mathematics, entrepreneurship) σκοπεύουμε να αναπτύξουμε ένα πρωτότυπο σχέδιο σχολικής δομής με προτεινόμενη δυναμική στο πρόγραμμα σπουδών, τις δραστηριότητες, τα σχέδια και τις μεθόδους μάθησης, και την ανάπτυξη ενός κύκλου κατάρτισης για την κατάρτιση εκπαιδευτικών για το πώς μπορούν να εργαστούν αποτελεσματικά και παραγωγικά κάτω από ένα σχολείο STEAME που καλύπτει το πλήρες φάσμα των προτεραιοτήτων της ΕΕ "Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες, Μαθηματικά και Επιχειρηματικότητα".
Χωρίς επιχειρηματικές δεξιότητες δεν είναι δυνατόν να καινοτομήσουμε και να αναμένουμε αντίκτυπο στη ζωή και αυτό λείπει από τους τρέχοντες ορισμούς των δραστηριοτήτων του STEAM. Ως εκ τούτου, τα σχολεία STEAME είναι μια νέα εκπαιδευτική προσέγγιση που χρησιμοποιεί την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική, τις τέχνες, τα μαθηματικά και την επιχειρηματικότητα ως σημείο αναφοράς για την καθοδήγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των μαθητών, του διαλόγου, της κριτικής σκέψης και του επιχειρησιακού πνεύματος. Το πλαίσιο STEAME οδηγεί το STEAM στο επόμενο επίπεδο, εμπλουτίζοντας το με τη δημιουργικότητα, την κριτική, την έρευνα και την καινοτομία και τις δεξιότητες που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, με εισαγωγή στη μεταφορά τεχνολογίας στην οικονομία για καλύτερη ζωή.
Το μοντέλο «Σχολείο STEAME»  θα πρέπει να εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων του, ενσωματώνοντας μια πολύπλευρη εξερεύνηση και μελέτη ενός αντικειμένου που εξασφαλίζει τη μεταβιβάσιμη γνώση και τις εφαρμογές της. Η διαθεματική προσέγγιση βοηθά στην οικοδόμηση μιας πιο ολιστικής αντίληψης για το πώς λειτουργεί πραγματικά ο κόσμος και παροτρύνει τους μαθητές να βρουν λύσεις στις προκλήσεις.

Ο συντονιστικός οργανισμός είναι η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία και οι εταίροι περιλαμβάνουν:

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούς, Κύπρος, Pedagogical University of Krakow, Πολωνία, Ivan Apostolov Private English Language School, Βουλγαρία, Institute of Accelerating Systems and Applications, Πολυτεχνείο, Ελλάδα, Εκπαιδευτήρια ΔΟΥΚΑΣ, Ελλάδα, ITC Pacle Morante Limbiate, Ιταλία.

Περισσότερες πληροφορίες θα μπορείτε να βρείτε σύντομα στην ιστοσελίδα www.steame.eu ή www.cms.org.cy ή μπορείτε να γράψετε στο [email protected]

*Πρόεδρος της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας , Πρόεδρος του European Association of Career Guidance και Πρόεδρος του European Association of ERASMUS Coordinators. Ακαδημαϊκός και Διευθυντής Ανάπτυξης του ερευνητικού κέντρου VUZFLab, Βουλγαρία. [email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter185