Οδηγός σπουδών του προγράμματος ΜΒΑ για τους νέους πτυχιούχους


Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για το πλήρους φοίτησης Πρόγραμμα ΜΒΑ 2016-2017, το οποίο προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν πτυχιούχοι οποιουδήποτε κλάδου. Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση στο Πρόγραμμα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΜΙΔ: www.mim.ac.cy το αργότερο μέχρι την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2016.

Το Πρόγραμμα είναι δομημένο σε τρία τρίμηνα και αρχίζει τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 και ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο του 2017. Τα δίδακτρα του Προγράμματος είναι €3.426 με δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας και καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις ανά τρίμηνο.

Για τον Οδηγό Σπουδών (Prospectus) του Προγράμματος ΜΒΑ 2016-2017 πατήστε εδώ.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


67