ΟΕΛΜΕΚ: Με αυτά τα κριτήρια να γίνει η κατανομή σε κάθε ειδικότητα των 251 μόνιμων θέσεων


   Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του Paideia-News η ΟΕΛΜΕΚ έχει μελετήσει το θέμα της παραχώρησης των 251 μόνιμων θέσεων, όπως συμφωνήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αποφάσισε να εισηγηθεί τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνει κατανομή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας η ΟΕΛΜΕΚ ζητά όπως οι θέσεις κατανεμηθούν με τα ακόλουθα κριτήρια:

*Αναλόγως του αριθμού των θέσεων κατά ειδικότητα να δοθεί και το αντίστοιχο ποσοστό κατά ειδικότητα.  

*Αναλόγως του αριθμού των καθηγητών κατά ειδικότητα που παρακολούθησαν επιτυχώς το πρόγραμμα προϋπηρεσιακής επιμόρφωσης.

*Αναλόγως του αριθμού των εκπαιδευτικών που αφυπηρετούν από κάθε ειδικότητα.

* Η ΟΕΛΜΕΚ δεν παραβλέπει να τονίσει ότι για κάποιες ειδικότητες δεν έγιναν προαγωγές φέτος .

   Εξάλλου η ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί ως το πιο αντικειμενικό κριτήριο για τις μονιμοποιήσεις, τον αριθμό κατά ειδικότητα των καθηγητών που υπηρετούσαν το 2011, επειδή δεν υπήρχαν οι στρεβλώσεις που έχουν οι συνολικοί αριθμοί των υπηρετούντων τα επόμενα χρόνια.

   Τέλος επαναλαμβάνει αυτό που ανέφερε σε ανακοίνωση- επιστολή της στον κ.Κενεβέζο, όπως οι μονιμοποιήσεις να γίνουν προ του τέλους του Φεβρουαρίου του 2014 με βάση τον υπάρχοντα σήμερα κατάλογο διοριστέων και να ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 για πρακτικούς λόγους.

Οι πιο πάνω θέσεις θα τεθούν ενώπιον του Υπουργού Παιδείας στην επόμενη συνάντηση που ζήτησε να έχει μαζί τους η ΟΕΛΜΕΚ.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


62