Οι 10+1 προτεραιότητες του ΑΚΕΛ για στήριξη των ευάλωτων ομάδων στην εκπαίδευση


Το ΑΚΕΛ κατέθεσε σήμερα Σάββατο τις πιο κάτω 10+1 προτεραιότητες για στήριξη των ευάλωτων ομάδων στην εκπαίδευση, υπό τη μορφή εισηγήσεων στο Υπουργείο Παιδείας:

1.Ενίσχυση της Μαθητικής Πρόνοιας: Λεπτομερής μελέτη του προϋπολογισμού του Υπουργείου για εξεύρεση εξοικονομήσεων (π.χ. ταξίδια προσωπικού) και μεταφορά πιστώσεων στο ταμείο μαθητικής πρόνοιας με στόχο την αύξηση του ποσού και την κάλυψη και άλλων αναγκών όπως η κάλυψη των γευμάτων σε όλα τα ολοήμερα σχολεία για τα παιδιά από τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, η προσφορά μεσημεριανού φαγητού παγκύπρια σε παιδιά που έχουν ανάγκη οικονομικής στήριξης. Η συνολική κάλυψη των πρόσθετων εξόδων των μαθητών που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες με βάση σχέδιο που θα εκπονηθεί από το Υπουργείο (ως επιπρόσθετα έξοδα μπορεί να θεωρηθούν η καταβολή τελών για συμμετοχή στις παγκύπριες εξετάσεις, η εγγραφή στις Τεχνικές Σχολές, στα Γυμνάσια και στα Λύκεια, τα έξοδα εκδρομών, τα καθημερινά μεταφορικά έξοδα, η καταβολή διδάκτρων στα Κ.Ι.Ε.).

2. Επέκταση των Ολοήμερων Σχολείων και των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας μέσω των διαρθρωτικών προγραμμάτων της ΕΕ : Αξιοποίηση διαρθρωτικών προγραμμάτων της Ε.Ε. με στόχο την κάλυψη έργων που σήμερα χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους. Μπορούν από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ να αντληθούν κεφάλαια για: 1. Επέκταση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου ή για απογευματινή ενασχόληση των παιδιών. Μέτρο εξαιρετικά σημαντικό λόγω των νέων συνθηκών στον εργασιακό τομέα. 2. Διεύρυνση του προγράμματος ΖΕΠ (Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας) και σε άλλες εκπαιδευτικές μονάδες εντός των Ζωνών και αύξηση των Ζωνών εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει αυτές οι δράσεις να τεθούν στις προτεραιότητες του ΥΠΠΟ.

3. Αύξηση δικαιούχων στα δημόσια νηπιαγωγεία: Όσα παιδιά συμπληρώνουν τα 3 χρόνια μέχρι τις 31/12 (και όχι μέχρι την 1/9 όπως ισχύει σήμερα) να μπορούν να εγγραφούν σε δημόσιο ή κοινοτικό νηπιαγωγείο την επόμενη της συμπλήρωσης της ηλικίας τους νοουμένου ότι υπάρχουν μη συμπληρωμένα τμήματα. Σε διαφορετική περίπτωση να δίνεται προτεραιότητα στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. Αυτό το μέτρο θα βοηθήσει σημαντικά ιδιαίτερα στην ύπαιθρο. Επέκταση των δημοσίων νηπιαγωγείων.

4. Αύξηση σπουδαστών στα ΜΙΕΕΚ: Αύξηση αριθμού σπουδαστών στα Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. από 17-18 σε 22 στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων και προσθήκη τεσσάρων νέων προγραμμάτων από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη όπως έχει σχεδιαστεί (υπάρχει σχετική συμφωνία με Γραφείο Προγραμματισμού). Νέο τμήμα σε Λευκωσία και Λεμεσό στον τομέα εγκατάστασης Φυσικού Αερίου, νέο τμήμα στην Πάφο στην αρτοποιεία και ζαχαροπλαστική και στη Λάρνακα στη συγκόλληση σωληνώσεων Φυσικού Αερίου. Το μέτρο αυτό θα δώσει την ευκαιρία σε άνεργους και ακατάρτιστους νέους και νέες να επιμορφωθούν και να έχουν καλύτερες δυνατότητες εργοδότησης.

5. Ψυχολογική στήριξη μαθητών: Εκπόνηση άμεσου σχεδίου από την Υ.Ε.Ψ. για ψυχολογική στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους. Εμπλοκή ολόκληρης της Σχολικής Μονάδας προς αυτή την κατεύθυνση. Ενδοσχολικές Μονάδες να αναλάβουν τη στήριξη και να αξιοποιηθεί η εθελοντική στήριξη.
6. Ενίσχυση της Φοιτητικής Μέριμνας: Εξοικονομήσεις στα Δημόσια Πανεπιστήμια και αξιοποίηση των ιδίων πόρων των Δημοσίων Πανεπιστημίων με στόχο να προστεθεί μέρος των εξοικονομήσεων στα ταμεία φοιτητικής μέριμνας των Πανεπιστημίων για στήριξη φοιτητών και κατάργηση τελών για άπορους φοιτητές (π.χ. χρεώσεις για βεβαίωση σπουδών, πιστοποιητικό φοίτησης, κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας, μεταφράσεις κ.λπ.). Επιπρόσθετα μέρος των εξοικονομήσεων θα μπορούσε να προστεθεί στο φοιτητικό πακέτο το οποίο θα πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί. Ενίσχυση του ΙΚΥΚ και διατήρηση των υποτροφιών που διαθέτει.

7. Αύξηση εσόδων Πανεπιστημίων: Αύξηση των εσόδων των δημόσιων Πανεπιστημίων με υιοθέτηση προγραμμάτων στα αγγλικά. Αύξηση εσόδων από προσέλκυση ξένων φοιτητών και βήμα προς την κατεύθυνση η Κύπρος να καταστεί περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο στα δημόσια και ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Επέκταση ειδικά του Ανοικτού Πανεπιστημίου με δια-ιδρυματικά προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση. Προς αυτή την κατεύθυνση να ενθαρρυνθούν και τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Ταυτόχρονα, δημιουργία συνθηκών για σοβαρές εξοικονομήσεις μέσα από την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ Πανεπιστημίων όπως κοινά προγράμματα σπουδών, δημιουργία - αξιοποίηση κοινών υποδομών (π.χ. εργαστηρίων) και την επανεξέταση των επικαλύψεων των δημοσίων Πανεπιστημίων.

8. Αύξηση εισακτέων και μεταγραφών για φοίτηση στην Κύπρο: Σημαντική αύξηση εισακτέων στα δημόσια Πανεπιστήμια ανάλογα με τις μέγιστες δυνατότητες των Πανεπιστημίων για απορρόφηση φοιτητών και στήριξη φοιτητών για φοίτηση στην Κύπρο σε δημόσια ή ιδιωτικά Πανεπιστήμια (με βάση υπολογισμούς του 2010-2011 το συνάλλαγμα για σπουδές στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθε στα 220,3 εκατομμύρια ευρώ). Την ίδια στιγμή το κάθε δημόσιο Πανεπιστήμιο θα πρέπει να καθορίσει το μέγιστο αριθμό φοιτητών που μπορεί να απορροφήσει από μεταγραφές (η πρόσφατη εξαγγελία του Πανεπιστημίου Κύπρου για αύξηση των μεταγραφών από 100 σε 200 και του ΤΕΠΑΚ για 35 νέες θέσεις δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική. Η εξαγγελία για μόνο φοιτητές εξωτερικού δεν ισχύει πλήρως γιατί ο κανονισμός καλύπτει και φοιτητές εσωτερικού. Πρέπει πρώτα να διαπιστωθεί η μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης. Αν χρειάζεται να γίνει και αλλαγή του κανονισμού στη Βουλή).

9. Μείωση διδάκτρων και αύξηση υποτροφιών : Χαιρετίζουμε τη σχετική πρωτοβουλία του ΥΠΠΟ για μείωση των διδάκτρων. Μείωση των διδάκτρων στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και αύξηση των υποτροφιών στα ιδρύματα αυτά, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων προς φοιτητές, που ακόμα και με τη μείωση των διδάκτρων δεν μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο θα πρέπει να προωθηθεί άμεσα η μείωση των διδάκτρων σε όλα τα προγράμματα των δημόσιων Πανεπιστημίων το κόστος των οποίων μπορεί να καλυφθεί από τις εξοικονομήσεις του προϋπολογισμού.

10. Επέκταση στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου του θεσμού «Δίκτυο Συνεργαζόμενων Υποστατικών»:  Αυτό το μέτρο αποδεδειγμένα από την εφαρμογή του στο ΤΕΠΑΚ εξασφαλίζει φθηνότερα ενοίκια στους φοιτητές. Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες αυτές οι προοπτικές διευρύνονται.

11. Δωρεάν Πολιτιστικές και Αθλητικές εκδηλώσεις: Δωρεάν είσοδος σε άπορες οικογένειες και άτομα σε πολιτιστικές (πχ Θέατρο-ΘΟΚ) και Αθλητικές Εκδηλώσεις (ποδοσφαιρικοί και άλλοι αγώνες). Αυτό το μέτρο είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε σχέση με την αποτροπή της κοινωνικής περιθωριοποίησης των φτωχών στρωμάτων.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


187