Οι 971 δικαιούχοι φοιτητές Πανεπιστημίου Κύπρου για τα επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου


 Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Επιδομάτων του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13:

α) Στέγασης, β) Σίτισης, γ) Αγοράς Πανεπιστημιακών Βιβλίων και δ) Αγοράς ή/ και Αναβάθμισης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

Οι δικαιούχοι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία της ΥΣΦΜ από την Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013 μέχρι και την Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013, 8:30πμ-2:00μμ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ακριβώς αναφέρονται πιο κάτω, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν τα επιδόματα στα οποία έχουν εγκριθεί.

Λεπτομέρειες και αποτελέσματα στο έγγραφο που ακολουθεί   
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


121