Οι άριστοι των αρίστων (πρωτεύσαντες) των Παγκυπρίων 2018 ανά πλαίσιο πρόσβασης


Ανακοινώνονται σήμερα οι υποψήφιοι των Παγκυπρίων Εξετάσεων 2018, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει Βαθμό Πρόσβασης " 20 ", μετά την εφαρμογή της στατιστικής επεξεργασίας, κατά Πλαίσιο Πρόσβασης. Επισημαίνεται ότι οι βαθμολογίες των Πλαισίων Πρόσβασης αφορούν μόνο τα ΑΑΕΙ της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας.

Οι αριστοι ΕΔΩ 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

33