Οι φοιτητές Δημοσιογραφίας του KES COLLEGE θα επωφελούνται πλέον της κρατικής χορηγίας


Το KES College είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι έχει λάβει από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.) αξιολόγηση – πιστοποίηση για τον Κλάδο Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις (3 χρόνια, Ανώτερο Δίπλωμα).

Ο κλάδος Δημοσιογραφίας και Δημοσίων Σχέσεων λειτουργεί στο KES College από το 1972 και έχει προσφάτως ανανεωθεί και εκσυγχρονιστεί με βάση τη σύγχρονη διεθνή πρακτική και τις απαιτήσεις του  επαγγέλματος του Δημοσιογράφου. Οι αλλαγές στο πρόγραμμα περιλαμβάνουν πλήρη εκσυγχρονισμό του, εκτεταμένη αναβάθμιση της υποδομής και του εξοπλισμού, σε βάθος εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού και εξασφάλιση ακαδημαϊκών συμβούλων για τη Δημοσιογραφία από πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Μετά και την αξιολόγηση του Κλάδου από το Σ.ΕΚ.Α.Π., οι φοιτητές του, πέραν του πιστοποιημένου επιπέδου σπουδών θα επωφελούνται επιπλέον και της κρατικής χορηγίας για κάθε χρόνο φοίτησης.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


84