Οι Γονείς Μέσης χαιρετίζουν την απαλλαγή των απόρων μαθητών από τα τέλη συμμετοχής στις Παγκύπριες


Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης, με ανακοίνωσή της χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για  εξαίρεση των άπορων τελειόφοιτων μαθητών από την υποχρέωση καταβολής των τελών συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις και έκδοσης Απολυτηρίου και Αποδεικτικού Απόλυσης.

Αναφέρει στην ανακοίνωση της η Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης:

«Έως τώρα εξαιρούντο μόνο τα παιδιά των οικογενειών που είναι λήπτες δημοσίου βοηθήματος. Με τη νέα αυτή απόφαση εξαιρούνται και τα παιδιά τα οποία λαμβάνουν δωρεάν πρόγευμα.

Η απόφαση αυτή του Υπουργείου Παιδείας δικαιώνει τις προσπάθειες των οργανωμένων γονιών για διασφάλιση ίσων ευκαιριών μόρφωσης για τα παιδιά μας. Τα παιδιά που βρίσκονται στους καταλόγους απόρων κάθε σχολείου έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν ισότιμα θέση στα δημόσια ανώτατα εκπαιδευτήρια της χώρας. Αυτό ήταν το αίτημα της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας προς όλους τους αρμόδιους φορείς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας σχεδόν το 40% του συνολικού κόστους των Παγκύπριων Εξετάσεων καλύπτεται από το ίδιο το Υπουργείο. Το υπόλοιπο όμως 60% καλύπτεται από τα ίδια τα παιδιά. Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία έχει ζητήσει όπως το Υπουργείο Παιδείας προβεί σε μέτρα μείωσης του συνολικού κόστους των Παγκύπριων Εξετάσεων και όπως η μείωση αυτή μετακυλήσει στους αποφοίτους, μειώνοντας το τέλος συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις και που σήμερα ανέρχεται στα 25 ευρώ για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Επίσης ζητήθηκε από το Υπουργείο να προβεί σε μείωση του ποσού που καταβάλουν οι τελειόφοιτοι για την έκδοση Απολυτηρίου και Αποδεικτικού Απόλυσης.

Θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή του Υπουργείου Παιδείας βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση και αποδεικνύει την αυξανόμενη ευαισθησία του Υπουργείου προς τις ευπαθείς ομάδες των μαθητών μας. Τέτοιες αποφάσεις βρίσκουν την Παγκύπρια Συνομοσπονδία  απόλυτα σύμφωνη και αναμένουμε και άλλες τέτοιες πράξεις που θα είναι προς το συμφέρον των παιδιών μας και της κοινωνίας γενικότερα».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

44