Οι καταγγελίες για διακρίσεις σε βάρος γυναικών και ανδρών στην ετήσια έκθεση της Επ. Διοικήσεως


Από το σύνολο των καταγγελιών που υποβλήθηκαν στην Επίτροπο Διοικήσεως το 2012 (ιδιωτικό και δημόσιο τομέα) και αφορούσαν τις διακρίσεις λόγω φύλου, το 84% ήταν για διακρίσεις σε βάρος των γυναικών  ενώ το 16% αφορούσαν καταγγελίες για διακρίσεις σε βάρος ανδρών.

 Θεματικά, οι καταγγελίες για διακρίσεις σε βάρος των γυναικών αφορούσαν, κατά κύριο λόγο, διακρίσεις λόγω μητρότητας, εγκυμοσύνης και τοκετού (28%).

Αντίθετα, οι καταγγελίες για διακρίσεις σε βάρος των ανδρών αφορούσαν, κυρίως, καταγγελίες για απώλεια ωφελημάτων λόγω θητείας στον στρατό, ή διακριτική μεταχείριση στην καταβολή τελών (57%) και ποσοστό 43% αφορούσαν τον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης/ εκπαίδευσης.

Αναλυτικά στο πιο κάτω έγγραφο:Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

85