Οι σχεδιασμοί της Λαϊκής Τράπεζας στην ελληνική αγορά


Μικρότερο δίκτυο καταστημάτων, περιορισμός των λειτουργικών δαπανών και αναδιάρθρωση εργασιών είναι βασικά συστατικά της στρατηγικής του Ομίλου Λαϊκής Τράπεζας στην ελληνική αγορά μέσα στην τρέχουσα δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Λαϊκής:

 «Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι όχι απλώς η προσαρμογή στο δύσκολο περιβάλλον, αλλά και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών της Τράπεζας, η επικέντρωση στην εξυπηρέτηση και παροχή στήριξης  στους πελάτες μας.

Η Marfin Egnatia Bank, μέλος του Ομίλου Λαϊκής Τράπεζας, έχει ήδη επιτύχει σημαντικές μειώσεις των λειτουργικών δαπανών της, ενώ προχωρώντας στον εξορθολογισμό του δικτύου καταστημάτων της στην Ελλάδα, έχει μειώσει με συγχωνεύσεις το δίκτυο κατά 42 καταστήματα, από 174 σε 132 και κατά 13 τραπεζικά κέντρα από 23 σε 10, διασφαλίζοντας πάντοτε την εύρυθμη λειτουργία και εξυπηρέτηση των πελατών της.

Τα πιο πάνω είχαν σαν αποτέλεσμα σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων κτιρίων κατά 15% το 2012 , ενώ προβλέπεται περαιτέρω μείωση αυτών των εξόδων κατά 20% το 2013.

Tο 2012  ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε κατά 133 άτομα, ενώ έχουν γίνει μειώσεις μισθών και άλλων ωφελημάτων του προσωπικού που έχουν επιφέρει  μείωση του αντίστοιχου κόστους κατά 16% σε ετησιοποιημένη βάση. Επιπρόσθετα, το  Δεκέμβριο του 2012 ξεκίνησε Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου που απευθύνεται στο προσωπικό στην Ελλάδα, με βάση το οποίο αναμένεται να αποχωρήσουν πέραν των 400 ατόμων  μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2013. Οι εξοικονομήσεις από την εφαρμογή του σχεδίου εθελούσιας εξόδου εκτιμώνται σε 12% περίπου του κόστους του ετήσιου μισθολογίου στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η αύξηση των καταθέσεων κατά €941εκ από τον Ιούνιο του 2012, ανεβάζοντας το μερίδιο μας στις καταθέσεις από 3,78% το τέλος του Α’ εξαμήνου 2012 σε 4,02% στις 30/11/2012, παρά τον περιορισμό του Δικτύου Καταστημάτων. Ταυτόχρονα, την ίδια περίοδο προβήκαμε σε αποεπένδυση ενεργητικού κατά €793εκ.

Οι πιο πάνω ενέργειες εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, στην υλοποίηση του οποίου η Λαϊκή Τράπεζα παραμένει σταθερά προσηλωμένη».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


130