Οκτώ απαντήσεις Κενεβέζου σε ερώτηση Τορναρίτη για τους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων Μέσης


Ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Κενεβέζος απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή  του ΔΗΣΥ Νίκου Τορναρίτη για τους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων παραθέτει τα ακόλουθα στοιχεία:

       «Αναφέρομαι στις επιστολές σας, ημερ. 13 Μαΐου 2013 και 19 Ιουνίου 2013, σε σχέση με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι τα θέματα που σχετίζονται με τη φοίτηση των παιδιών στα ιδιωτικά σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης έχουν απασχολήσει εκτενώς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) κατά τα τελευταία χρόνια.  Στο πλαίσιο αυτό έχει γίνει μια σειρά επαφών τόσο με την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων Ιδιωτικών Σχολείων όσο και με εκπροσώπους των ιδιοκτητών των Ιδιωτικών Σχολείων.  Σχετικά με τα θέματα που θίγονται στην επιστολή σας, πληροφορείστε ως εξής:

  1. Δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης:  Κατά τα τελευταία χρόνια το ΥΠΠ έχει συζητήσει επανειλημμένα το θέμα με τους εκπροσώπους των γονέων και των σχολείων και έχει επιχειρήσει τον έλεγχο των διδάκτρων και των άλλων τελών που επιβάλλουν τα ιδιωτικά σχολεία, δίνοντας κατευθυντήριες γραμμές σε σχετικές εγκυκλίους προς τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων. Με την τελευταία εγκύκλιο μας, ημερ. 22/2/2013, το ανώτατο ποσοστό αύξησης στα δίδακτρα για τη σχολική χρονιά 2013-14 καθορίστηκε στο 1.4%, καλώντας παράλληλα τα ιδιωτικά σχολεία να «διατηρήσουν τα δίδακτρα, τέλη ή και άλλα δικαιώματα στα ίδια με τα φετινά επίπεδα και μέσα από διάλογο και διαβούλευση, αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση, οι γονείς και οι ιδιοκτήτες να υπερβούν τυχόν προβλήματα και δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν». Μετά τα γεγονότα του περασμένου Μαρτίου και τα προβλήματα της οικονομίας που προέκυψαν στη συνέχεια, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού είχε συνάντηση με τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων κατά την οποία απηύθυνε έκκληση να μειώσουν τα δίδακτρα. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία για την αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας στην οποία τίθεται το θέμα του εποπτικού ρόλου που θα διαδραματίσει το ΥΠΠ για τον καθορισμό των διδάκτρων, των τελών και των άλλων υποχρεώσεων που επιβάλλουν τα ιδιωτικά σχολεία.
  2. Εκσυγχρονισμός και τροποποίηση νομοθεσίας των περί Ιδιωτικών Σχολείων και  Φροντιστηρίων Νόμων του 1971 έως 2008 και θέσπιση Κανονισμών:  Ύστερα από μια σειρά συναντήσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς έχει προωθηθεί η διαδικασία της κατάρτισης της νέας νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων.  Μετά από εκτεταμένη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, συγκεκριμένα με τους Συνδέσμους Ιδιωτικών Σχολείων και την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων Ιδιωτικών Σχολείων, η ετοιμασία της νέας νομοθεσίας βρίσκεται σε τελικά στάδια επεξεργασίας και θα προωθηθεί σύντομα για νομοτεχνικό έλεγχο.
  3. Εισδοχή μαθητών των Ιδιωτικών Σχολείων στα Πανεπιστήμια της Κύπρου με βάση τα πιστοποιητικά Διεθνών Εξετάσεων ή άλλα παρόμοια κριτήρια: Το θέμα έχει απασχολήσει και στο παρελθόν το ΥΠΠ και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά και ευρύτερα την κυπριακή κοινωνία. Το θέμα παραμένει υπό μελέτη.
  4. Άλλες επιχορηγήσεις: Το ΥΠΠ, έχοντας σταθερή πολιτική στην ισότιμη αντιμετώπιση όλων των μαθητών, ενδιαφέρεται για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών σε σχέση με τους διαγωνισμούς, τις επιχορηγήσεις και τα επιμορφωτικά σεμινάρια των καθηγητών. Σε σχέση με θέματα που θίγονται στο υπόμνημα, σημειώνονται τα εξής:

5.1  Χορήγηση ηλεκτρονικού υπολογιστή:  Συνεχίστηκε η χορήγηση ηλεκτρονικού υπολογιστή και για τα παιδιά που φοιτούν στην ιδιωτική εκπαίδευση, ενώ συμπεριελήφθη επιπλέον και η χορήγηση καθίσματος κυκλοφοριακής αγωγής.

5.2  Διαγωνισμοί, βραβεύσεις: Επιπρόσθετα, κοινή είναι η αντιμετώπιση των μαθητών των δημοσίων και των ιδιωτικών σχολείων και σε ζητήματα που αφορούν συμμετοχή σε μαθητικές δράσεις, σε διαγωνισμούς και, εφόσον επιτύχουν, στη χορήγηση βραβείων και τιμητικών διακρίσεων.

5.3      Επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών: Στα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει το ΥΠΠ συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί τόσο των δημοσίων όσο και των ιδιωτικών σχολείων, όπου είναι δυνατό. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων έχουν παρακολουθήσει ήδη σεμινάρια που σχετίζονται με την εισαγωγή και την εφαρμογή των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, την επιμόρφωση των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών και των μεντόρων Μέσης Εκπαίδευσης αλλά και έχουν παρευρεθεί σε ημερίδες για ποικίλα θέματα. Παράλληλα, προτρέπονται οι ιδιοκτήτες να μεριμνούν για τη διοργάνωση σεμιναρίων και την περαιτέρω επιμόρφωση των καθηγητών τους.

5.4  Σχολικά λεωφορεία:  Σε σχέση με τη μετακίνηση των μαθητών, υπεύθυνος φορέας για τη λήψη αποφάσεων είναι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

5.5  Αγωγή Υγείας, παροχή ιατρικών υπηρεσιών: Υπεύθυνη για θέματα παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών είναι η Σχολιατρική Υπηρεσία. Όσον αφορά την Αγωγή Υγείας, οι καθηγητές των ιδιωτικών σχολείων παρακολουθούν τα σεμινάρια επιμόρφωσής του ΥΠΠ, ενώ οι μαθητές καλούνται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς και δράσεις που αφορούν το μάθημα της Αγωγής Υγείας.

6.    Δημιουργία Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας ή σημαντική διεύρυνση του υφιστάμενου τμήματος με κατάλληλο προσωπικό 

       Ενόψει των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται στα δημόσια οικονομικά και των δεσμεύσεων για μείωση των κυβερνητικών υπάλληλων, η δημιουργία νέας Διεύθυνσης στο ΥΠΠ δεν είναι εφικτή. Καταβάλλεται προσπάθεια για επαρκή στελέχωση της υφιστάμενης υπηρεσίας, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων και των άλλων υποχρεώσεων του Υπουργείου, καθώς και για βελτίωση της αποδοτικότητας της υπηρεσίας.

7.    Χορηγία και/ή φορολογικά κίνητρα

       Τα αιτήματα που αφορούν την αύξηση της χορηγίας ή παραχώρηση φορολογικής ελάφρυνσης είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη την προσπάθεια που καταβάλλεται για μείωση των δαπανών και αύξησης των εσόδων του κράτους.

8.    Τονίζεται για ακόμα μία φορά ότι το ΥΠΠ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και μεριμνά για την εξασφάλιση του καλώς νοούμενου συμφέροντος όλων των μαθητών. Επιπλέον, καλωσορίζει όλες τις προσπάθειες για εποικοδομητική συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση των μαθητών που φοιτούν στην ιδιωτική εκπαίδευση. Με πνεύμα συνεργασίας και διαλόγου θα συνεχιστούν οι επαφές μέσα στα πλαίσια της διαβούλευσης τόσο για τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης νομοθεσίας όσο και για το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας των Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


118