Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν όσοι θα εξασφαλίσουν θέση στο Παν. Κύπρου την 1η Ιουλίου


Εν όψει της επικείμενης ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των Παγκυπρίων Εξετάσεων από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (η οποία αναμένεται την 1η Ιουλίου 2013), η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου Κύπρου επιθυμεί να γνωστοποιήσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους τις πιο κάτω σημαντικές πληροφορίες.

  1. 1.       Κατάθεση εντύπων εγγραφής από τους Νέους Φοιτητές

α)   Όσοι εξασφαλίσουν θέση μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων, θα πρέπει να καταθέσουν το έντυπο εγγραφής τους από την Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013 μέχρι και τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013, από 8:30π.μ. – 1:00μ.μ. στην Αίθουσα 010 στο Κτίριο 7  - Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη (περιοχή Αθαλάσσας, ανατολικά του δρόμου Αγλαντζιάς-Γερίου, δίπλα στο Κτίριο Λεβέντης).

β)    Τονίζεται πως κατά τις πιο πάνω μέρες θα πρέπει να καταθέσουν έντυπα εγγραφής και οι άρρενες που εξασφάλισαν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και δεν μπορούν να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, λόγω κατάταξής τους στην Εθνική Φρουρά.

γ)    Σε περίπτωση κωλύματος, το έντυπο εγγραφής μπορεί να κατατεθεί από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του φοιτητή.

  1. 2.       Διεκδίκηση θέσεων μέσω της διαδικασίας των Ειδικών Κριτηρίων

α)     Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα δέχεται αιτήσεις μέσω της διαδικασίας των Ειδικών Κριτηρίων, από φοιτητές που είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο του 2013, από την Πέμπτη 4 Ιουλίου μέχρι την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013, από 8:30π.μ. - 1:00μ.μ., στο ισόγειο του Κτιρίου Λεβέντης στην Πανεπιστημιούπολη.

β)     Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές

γ)    Σε περίπτωση κωλύματος, το έντυπο μπορεί να κατατεθεί από συγγενή πρώτου βαθμού με γραπτή εξουσιοδότηση από τον αιτητή.  Απαραίτητη η προσκόμιση πολιτικής ταυτότητας του αιτητή ή εξουσιοδοτημένου ατόμου το οποίο θα υποβάλει την αίτηση.

δ)     Επισημαίνεται πως δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις μετά την πιο πάνω  προθεσμία.

ε)      Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στις 8 Αυγούστου 2013.

  1. 3.       Αιτήσεις για διαμονή στη Φοιτητική Εστία

α)   Οι ενδιαφερόμενοι πρωτοετείς προπτυχιακοί Κύπριοι φοιτητές της Α‘ κατανομής, καθώς και οι πρωτοετείς μεταπτυχιακοί,  θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, μαζί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, από την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 μέχρι και την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013, από 8:30π.μ. - 1:00μ.μ.,  στο ισόγειο του Κτιρίου Λεβέντη στην Πανεπιστημιούπολη.

β)    Σημειώνεται ότι την περίοδο αυτή, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση και όσοι θα διεκδικήσουν θέση ως υπεράριθμοι μέσω της διαδικασίας των ειδικών κριτηρίων, καθώς επίσης και μεταπτυχιακοί φοιτητές, που δεν θα έχουν παραλάβει μέχρι την πιο πάνω προθεσμία επιστολή προσφοράς θέσης από το Τμήμα τους.

γ)    Σε περίπτωση κωλύματος, το έντυπο μπορεί να κατατεθεί από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του φοιτητή.

δ)    Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στις 8 Αυγούστου 2013.

ε)    Για φοιτητές που θα εξασφαλίσουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω της Β΄ και Γ΄ Κατανομής, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για διαμονή στη Φοιτητική Εστία γύρω στις αρχές Σεπτεμβρίου 2013. 

  1. 4.       Διεκδίκηση θέσεων με τη Β΄ Κατανομή και Γ΄ Κατανομή

α)  Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα δέχεται αιτήσεις για τη Β’ Κατανομή, από φοιτητές οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2013 και είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβρη του 2013, τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Ιουλίου 2013, από 8:30π.μ. – 1:00μ.μ., στο ισόγειο του Κτιρίου Λεβέντης στην Πανεπιστημιούπολη.  Η Β΄ Κατανομή θα γίνει με βάση τις επιλογές που δήλωσαν οι υποψήφιοι στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κατά την περίοδο Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2013.

β)    Διεκδίκηση θέσεων με τη Β΄ Κατανομή από στρατιώτες 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα δέχεται αιτήσεις για τη Β’ Κατανομή και από άρρενες υποψηφίους οι οποίοι:

(i)            Αναμένεται να ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία πριν το Σεπτέμβριο 2013 και είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο του 2013 και

(ii)           Έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2011 ή 2012.

Οι πιο πάνω υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση με νέες επιλογές.

Τα αποτελέσματα της Β΄ Κατανομής αναμένεται να ανακοινωθούν πριν το τέλος Ιουλίου 2013.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


143