Όλες οι μειώσεις διδακτικού χρόνου Μέσης Τεχνικής για διάλογο, όπως παραδόθηκαν στην ΟΛΤΕΚ


Tο Paideia–Νews αποκαλύπτει το έγγραφο με τις απαλλαγές των εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, το οποίο παραδόθηκε σήμερα στην ΟΛΤΕΚ για συζήτηση στο πλαίσιο του διαλόγου για εξορθολογισμό της εκπαίδευσης που αρχίζει την Τετάρτη.

Ο πίνακας στο πιο κάτω έγγραφο:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


102