Ολοήμερο σχολείο, άδειες εισόδου ξένων φοιτητών και ψηφιδωτό Λάρνακας στην Επ. Παιδείας


Τα θέματα του Ολοήμερου σχολείου, η προσπάθεια προσέλκυσης ξένων φοιτητών και το ψηφιδωτό Λάρνακας θα απασχολήσουν τα μελη της Επ. Παιδείας της Βουλής την ερχομενη Τετάρτη.

Αναλυτικά η ατζέντα: 

1. Ώρα 8.30 π.μ.

 Ενημέρωση για τη λειτουργία των ολοήμερων σχολείων παγκύπρια

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορειών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Παιδαγωγών Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων (ΠΑΣΥΠΠΟΣ), της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ, του Πανεπιστημίου Κύπρου, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων. 

 2. Ώρα 9.45. π.μ.

Η ανακάλυψη ψηφιδωτού αρχαιολογικής αξίας στη Λάρνακα, καθώς επίσης και άλλων αρχαιολογικών ευρημάτων και η ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων προστασίας, συντήρησης και ανάδειξής τους.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Χρίστου Ορφανίδη και Κυριάκου Χατζηγιάννη).

Κλήθηκαν να παραστούν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών,  ο Δήμαρχος Λάρνακας, εκπρόσωποι του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας και του Συνδέσμου Κυπρίων Αρχαιολόγων (ΣΚΑ).

Ώρα 10.30 π.μ.

Το θέμα της προσέλκυσης ξένων φοιτητών στην Κύπρο και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη διαδικασία έκδοσης άδειας εισόδου επιστρέφει για μια ακόμη φορά στην Επιτροπή Παιδείας ως εξής.

α) Τα προβλήματα που υπάρχουν στην προσέλκυση ξένων φοιτητών στην Κύπρο και η εξεύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων αντιμετώπισής τους.

β) Η ανάγκη εκσυγχρονισμού της διαδικασίας έκδοσης άδειας θεώρησης εισόδου για ξένους φοιτητές στην Κύπρο για φοίτηση σε πανεπιστήμια της Κύπρου.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού).

 Για το  θέμα κλήθηκαν να παραστούν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Διευθυντής Προξενικών Υποθέσεων του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Αστυνομία), του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.), του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως, του ΚΕΒΕ, των Κρατικών Πανεπιστημίων, των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, των Ιδιωτικών Κολλεγίων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑΣΙΣΤΕ-ΟΕΒ), του Συνδέσμου Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΙΑΕΚ-ΚΕΒΕ) και του Συνδέσμου Αναγνωρισμένων Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κύπρου (Σ.Α.Ι.Σ.Τ.Ε.Κ).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter96