Ολοκληρώνεται πρωτοποριακό Ευρωπαϊκό έργο για διατήρηση στοιχείων της φυσικής μας κληρονομιάς


Ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες ένα πρωτοποριακό Ευρωπαϊκό έργο για τη διατήρηση σημαντικών στοιχείων της φυσικής μας κληρονομιάς. Πρόκειται για το έργο με τίτλο «Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για την Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας», που υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE+ (PLANT-NET CY — LIFE08NAT/CY/000453) και χρηματοδοτείται από την ΕΕ κατά 70%.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε € 1.550.297,00. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης μοναδικών ειδών και οικοτόπων της κυπριακής φύσης, τα οποία μάλιστα θεωρούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως «είδη και οικότοποι προτεραιότητας». Πρόκειται για τέσσερα ενδημικά φυτά (*Ophrys kotschyi, *Arabis kennedyae, *Centaurea akamantis, *Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis) και δύο ενδημικούς τύπους οικοτόπων (*9590 Δάση Cedrus brevifolia, *9390 Θαμνώνες και δασικές συστάδες της Quercus alnifolia) της Κύπρου.

Ο κύριος στόχος του έργου επιτυγχάνεται μέσα από την εγκατάσταση, παρακολούθηση και διαχείριση ενός δικτύου πέντε Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών (ΜΑΦ), μέσα σε περιοχές του δικτύου Natura 2000. Τα ΜΑΦ είναι μικρές περιοχές σε έκταση (~20 ha) που χαρακτηρίζονται από μεγάλη χλωριδική αξία, στις οποίες εφαρμόζονται στοχευμένα μέτρα διατήρησης.

Στις 25 και 26 Απριλίου 2013, έγινε αξιολόγηση της επιστημονικής ορθότητας του έργου και των δράσεων διατήρησης που υλοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκειά του, από τη διεθνή Επιστημονική Επιτροπή του έργου. Η Επιτροπή αποτελείται από εμπειρογνώμονες σε θέματα διαχείρισης ΜΑΦ καθώς και στη διατήρηση σπάνιων και απειλούμενων φυτών τόσο από την Κύπρο. Συγκεκριμένα στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος και Τμήματος Δασών, ο Δρ Κώστας Καδής ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου από το Πανεπιστήμιο Frederick, ο Δρ Emilio Laguna που είναι ο επιστήμονας ο οποίος πρότεινε και εφάρμοσε την προσέγγιση των ΜΑΦ, και οι καθηγητές του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ Κώστας Θάνος και Δρ Κυριάκος Γεωργίου.

Η Επιτροπή αξιολόγησε ως απόλυτα επιτυχημένα τα αποτελέσματα των δράσεων διατήρησης που εφαρμόστηκαν στα πλαίσια του έργου, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών στόχων σε σημαντικό βαθμό.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


139