Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Ερευνητικό Πρόγραμμα FireWatch: Ανίχνευση και Πρόβλεψη Δασικών Πυρκαγιών


Το ερευνητικό πρόγραμμα FireWatch, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Κυπριακό Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (2010-2013), έχει σαν σκοπό να προστατεύσει, από κίνδυνο πυρκαγιών, το πλούσιο και ποικιλόμορφο δασικό τοπίο της Κύπρου χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής.

Η ερευνητική ομάδα του FireWatch, με συντονιστή τον Καθηγητή Γιώργο Σαμάρα του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στελεχώνεται από καταξιωμένους ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Κύπρου/Τμήμα Πληροφορικής, το Υπουργείο Γεωργίας/Τμήμα Δασών και δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την T.C. Geomatic Technologies LTD και Citard Services LTD.

Στα πλαίσια του προγράμματος έχει αναπτυχθεί ένα καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης το οποίο επιτρέπει ανίχνευση πιθανών πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο, κάνοντας χρήση ενός ασύρματου δικτύου με μικρο-αισθητήρες. Το σύστημα  αντλεί περιβαλλοντικές μετρήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα από το δίκτυο αισθητήρων και σε συνεργασία με τις ήδη υπάρχουσες μετρήσεις από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, παρέχει υψηλής ακριβείας πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την ανίχνευση αλλά και για την πρόβλεψη δασικών πυρκαγιών. Επιπρόσθετα, η χρήση μοντέρνων τεχνολογιών ψηφιοποίησης και ανάλυσης εδάφους επιτρέπει στην ομάδα συντονισμού αντιμετώπισης πυρκαγιών να λαμβάνει πιο αποδοτικές αποφάσεις για την καταπολέμηση του κινδύνου (π.χ., βέλτιστες διαδρομές για τα οχήματα, καλύτερη ενημέρωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων) καθώς επίσης και να ελαχιστοποιεί τον χρόνο περιπολίας επιβλέποντας κυρίως τις περιοχές που το σύστημα FireWatch αναγνωρίζει σαν υψηλού κινδύνου.

Το πρόγραμμα FireWatch προάγει σημαντικά την τεχνολογία στον τομέα της ανίχνευσης, ειδοποίησης και συνεργασίας των εμπλεκόμενων ομάδων διάσωσης σε πραγματικό χρόνο, κάτι στο οποίο οι υπάρχουσες τεχνολογίες υστερούν. Επίσης, αντίθετα με την υπάρχουσα υποδομή του Τμήματος Δασών, επιτρέπει τη συνεχή πρόβλεψη του κινδύνου μέσω μετρήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τέλος, το πρόγραμμα FireWatch προβάλλει μία ολοκληρωμένη εικόνα του κινδύνου πυρκαγιών στους αρμόδιους φορείς η οποία τους επιτρέπει να αναλύσουν και να συσχετίσουν δεδομένα από διάφορες πηγές (δηλ., δεδομένα τόσο από το ασύρματο δίκτυο αισθητήρων αλλά και δεδομένα από τους μετεωρολογικούς σταθμούς) ώστε να λάβουν πιο αποδοτικές αποφάσεις.

Η μείωση χρόνου αντίδρασης και ο άμεσος συντονισμός των ομάδων διάσωσης  μεταφράζεται σε σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη ποικίλης μορφής. Έχει ένα μεγάλο αντίκτυπο στη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος με τη μείωση ζημιών στα δάση, τη σωτηρία της άγριας ζωής και την αποφυγής των ανθρώπινων απωλειών. Εξίσου σημαντικές είναι και οι  επιπτώσεις για την οικονομία της Κύπρου αφού τα δάση μας ελκύουν κάθε χρόνο υψηλής ποιότητας ομάδες τουριστών.

Η εξωτερική χρηματοδότηση που έλαβε το πρόγραμμα, έδωσε τη δυνατότητα στη ερευνητική ομάδα να εργαστεί απερίσπαστα για ένα  μεγάλο χρονικό διάστημα, πλήρως και ακατάπαυστα αφιερωμένη στο έργο της, με αποτέλεσμα την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, την εκπόνηση πέραν των 10 δημοσιεύσεων σε παγκόσμια συνέδρια και περιοδικά, προάγοντας έτσι την Κυπριακή παρουσία στα παγκόσμια ακαδημαϊκά και ερευνητικά τεκταινόμενα. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι η διδακτορική διατριβή του Δρ. Παναγιώτη Ανδρέου, ο οποίος αποτελούσε και τον βασικό ερευνητή του έργου, μέρος της οποίας έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του προγράμματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πλατφόρμας του FireWatch, έχει διακριθεί με το βραβείο καλύτερης ακαδημαϊκής διδακτορικής διατριβής από το ετήσιο Ευρωπαϊκό διεθνές συνέδριο Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων 2012.

Το Τμήμα Δασών, που είναι και μέλος της ερευνητικής,  έχει επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υιοθέτηση της πλατφόρμας σαν επιπρόσθετο εργαλείο υποστήριξης των εργασιών του στον τομέα πρόβλεψης και ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών. Οι δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η T.C. Geomatic Technologies LTD και η Citard Services LTD, έχουν αρχίσει του σχεδιασμού τους για περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Τα Ερευνητικά Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς και κυπριακούς φορείς, ενισχύουν καταλυτικά την ποιοτική και αξιόλογη έρευνα και καινοτομία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τοποθετούν την Κύπρο ψηλά στο διεθνή χάρτη της επιστημονικής διάκρισης και αριστείας και καθιστά εφικτή την απασχόληση νέων επιστημόνων. Ευχόμαστε πως το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα μπορέσει να συνεχίσει ανεπηρέαστα την πολυδιάστατη προσφορά του (στην καινοτόμο έρευνα, την απασχόληση νέων επιστημόνων και εν γένει στην κοινωνία) χωρίς τις καταστροφικές παρεμβάσεις διαφόρων πολιτικών παραγόντων που παρακολουθήσαμε να συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


91