ΟΛΤΕΚ: Δυσλειτουργίες στην εκπαίδευση λόγω αποφάσεων Ιατροσυμβουλίου


Ανακοίνωση της ΟΛΕΚ αναφέρει ότι:

«Μετά από διαβουλεύσεις με τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας κατάθεσε στην Βουλή το Απρίλιο του 2016 νομοσχέδιο που σκοπό είχε την τροποποίηση του υφιστάμενου περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να εγκαθιδρυθεί ιατροσυμβούλιο ειδικά για τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία.

(«Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016» και για τους κανονισμούς «Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016»).

Αξίζει να αναφέρουμε ότι κατά την τροποποίηση της νομοθεσίας είχε τονιστεί ότι η σύσταση του Ιατροσυμβουλίου θα συνδράμει στην αντιμετώπιση κρουσμάτων κατάχρησης του συστήματος, όπως για παράδειγμα την περίπτωση εκπαιδευτικών που προβάλλουν λόγους υγείας για τη μη αποδοχή μετακίνησής τους σε άλλες επαρχίες, ιδιαίτερα μετά από προαγωγή τους, με τη οποία συνεπάγεται και μετακίνησή τους. Το Υπουργείο Παιδείας πίστευε  ότι με την εφαρμογή της νέας διαδικασίας το σύστημα θα γίνει δικαιότερο. Η δική μας εκτίμηση είναι ότι η τροποποίηση αυτή δεν θα αποδώσει τα αναμενόμενα.

Η ΟΛΤΕΚ τα τελευταία πέντε χρόνια είχε διαδοχικές συναντήσεις με την ΕΕΥ, τον ΥΠΠ και τον ΔΜΤΕΕ θέτοντας και αναλύοντας το πρόβλημα που προκύπτει με τους συναδέλφους με αποτέλεσμα την πιο πάνω τροποποίηση. Η τροποποίηση του νόμου δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα λόγω του μικρού αριθμούσυναδέλφων στις διάφορες ειδικότητες που είναι ένας αρνητικός παράγοντας.Η ΟΛΤΕΚ θα συνεχίσει τις προσπάθειες για πιο αποτελεσματική και δίκαιη αντιμετώπιση του προβλήματος με ουσιαστική τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες όπως εγκύψουν στα προβλήματα αυτά για να δοθούν λύσεις που θα εξυπηρετούν το καλώς νοούμενο συμφέρον της Παιδείας».

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


95